Lars-Johan Åge

Ekon.Dr., Professor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 88 84
Mobil: 070-510 06 99

E-post: lars-johan.age@hig.se


[...]


Aktuell forskning

Sammanfattning av aktuell forskning och samverkan, utvecklas mer på undersidorna "Forskningsområde" och "Samverkan".

Senaste publikationerna

Eklinder-Frick, J., Fremont, V., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2020). Digitalization efforts in liminal space – inter-organizational challenges. Journal of business & industrial marketing, 35 (1), 150-158. 10.1108/JBIM-12-2018-0392 [Mer information]
Eklinder-Frick, J. & Åge, L. (2020). Relational business negotiation – propositions based on an interactional perspective. Journal of business & industrial marketing. [In press] 10.1108/JBIM-04-2019-0169 [Mer information]
Fremont, V., Eklinder-Frick, J., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2019). Interaction through boundary objects : controversy and friction within digitalization. Marketing Intelligence & Planning, 37 (1), 111-124. 10.1108/MIP-04-2018-0135 [Mer information]
Molin, J. & Åge, L. (2017). Business streamlining - an integrated model of service sourcing. Journal of business & industrial marketing, 32 (2), 194-205. 10.1108/JBIM-01-2015-0011 [Mer information]
Åge, L. (2019). Happy happy : fem steg för att komma överens med vem som helst. Stockholm: Volante. 210 s. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-09-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)