Maria Fregidou-Malama

Maria Fregidou-Malama

Agr.Dr. inom Organisation och Marknadsföring, Universitetslektor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 86 87
Mobil: 070-620 16 01

E-post: maria.fregidou-malama@hig.se


Maria Fregidou-Malama är universitetslektor i organisation och marknadsföring. Hon är huvudansvarig för internationellt lärar-och studentutbyte vid institutionen och har varit gästprofessor vid flertal universitetet i Europa, Sydafrika och Asien. Hon är styrelseledamot i forskningsutskottet Delaktighet, Organisatorisk demokrati och self management RC10, i International Sociological Association (ISA) och fungerar som styrelseledamot i Föreningen Kooperativa Studier, Sverige.

Aktuell forskning

Hon är för närvarande engagerad i forskning inom området för internationaliseringen av hälsovård, ledarskap och genus, kooperativa och sociala företag, företagens sociala ansvar och effekterna av kulturella skillnader på utländska etableringar.

Senaste publikationerna

Fregidou-Malama, M., Chowdhury, E. & Hyder, A. (2019). Innovative product marketing strategy : multinational companies in Bangladesh. Journal of Asia Business Studies, 13 (4), 656-671. 10.1108/JABS-07-2018-0193 [Mer information]
Fregidou-Malama, M., Hyder, A. & Chowdhury, E. (2019). Why Microfinance in Rich Developed Countries?. ICBM 2019 2nd International Conference on Business and Management. Dhaka: BRAC University. S. 795-. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2018). Does national culture influence organizational culture across contexts? : Elekta in Greece. IMP ASIA - The eight meeting of the IMP Group in Asia: Industrial Marketing and Purchasing Group. Länk [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2018). Is context important in healthcare marketing? : A comparison between developed and emerging markets. IMP ASIA - The eight meeting of the IMP Group in Asia. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2018). Why Microfinance in RICH Developed Countries?. XIX ISA World Congress of Sociology : Book of Abstracts. S. 329-329. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)