Undervisningsområden

Undervisning - Jag har undervisat i ett flertal kurser i företagsekonomi på grund- och avancerad nivå, på engelska, svenska och grekiska. 

  • Examinator och handledare för exemnsarbeten på Magister- och Kandidat nivå 
  • Leadership and Gender
  • Marketing Theories (Doctorandkurs)
  • Comparative Management Culture
  • Emerging Markets
  • Utvärderings Teori
  • Ledarskap
  • Marknadsföring
  • Social ekonomi
  • Kooperativa företag
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)