Böcker och bokkapitel


Doktorsavhandling

Wallmon, M. (2014). A Manifesto for Anarchist Entrepreneurship : Provocative Demands for Change and the Entrepreneur. Diss. (sammanfattning), 2014. Uppsala: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen. 55 s. (Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet 170) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)