Saeid Homayoun

Fil.Dr., Universitetslektor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00

E-post: saeid.homayoun@hig.se


Har sedan disputation från Luleå Tekniska Universitet publicerat över 15 artiklar i accounting och business journals. Arbetade 10 år med redovisning och revision inom näringslivet. Föreläser vid Högskolan i Gävle i flera områden inom redovisning, som Redovisningsteori, Advanced Financial Accounting och Auditing.

Aktuell forskning

Hans forskning handlar om hållbarhetsfrågor relaterade till redovisning och revision.

Senaste publikationerna

Darush, Y., Öhman, P. & Homayoun, S. (2019). Financial crisis and SME capital structure : Swedish empirical evidence. Journal of economic studies, 46 (4), 925-941. 10.1108/JES-04-2018-0147 [Mer information]
Lions, C. & Homayoun, S. (2018). Legitimacy gaps, CSR strategy and their effect on tax information. Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Uppsala: Iustus förlag. S. 196-225. [Mer information]
Hartwig, F. & Homayoun, S. (2017). Accounting for sustainability indicators : A systemised model. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 163-187. [Mer information]
Rezaee, Z. & Homayoun, S. (2017). Sustainability in Action at the Corporate, Industry and National Level. Corporate Social Performance : Reflecting on the Past and Investing in the Future. Information Age Publishing. S. 53-76. [Mer information]
Rezaee, Z., Homayoun, S. & Mora, M. (2017). Integration of real-time analysis of big data into sustainability attributes. XBRL Academic Track Proceedings : Proceedings of the XBRL Academic Track co-located with Eurofiling XBRL week in Frankfurt and 19th XBRL Europe day (XBRL 2017): CEUR-WS. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)