Zahra Ahmadi

Ekon Dr. Lektor i företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi


Zahra Ahmadi är universitetslektor vid Högskolan i Gävle, Avdelning för ekonomi. Hon samarbetar i ett forskningsprojekt som handlar om hållbara affärsrelationer, där egna projektet om marknadsorientering i allmännyttiga bostadsföretag ingår Samt jobbar hon med andra projekter inom hållbarhet.

Aktuell forskning

I avhandlingen granskar hon hur allmännyttiga bostadsföretag på mindre orter (vissa kontextuella trögheter) tillämpar olika strategier. Med ökade krav på avkastning och vinst utvecklar allmännyttiga bostadsföretag strategier för att marknadsorientera (MO) sig i relation till kunder och konkurrenter för att möta och helst överträffar nuvarande och framtida kunders behov. Marknadsorientering ställer krav på dem att långsiktigt agera så att tekniska, sociala och ekonomiska krav tillgodoses och på sätt att deras åtaganden genererar vinst. I studierna fokuseras bland annat hur bostadsföretagen hanterar utmaningar som innebär att välja mellan att riva, underhålla och/eller bygga nytt för att vara innovativa, med utgång från att den kontext de befinner sig i har betydelse för hur de strategiskt agerar. 

Senaste publikationerna

Sundström, A., Ahmadi, Z. & Mickelsson, K. (2019). Implementing social sustainability for innovative industrial work environments. Sustainability, 11 (12). 10.3390/su11123402 [Mer information]
Ahmadi, Z. (2019). Moderating effects on the market orientation and strategic performance relationship in public housing. Baltic Journal of Management, 14 (4), 559-577. 10.1108/BJM-08-2018-0309 [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2019). The Mediating Role of CSR on the Market Orientation and Strategic Performance Relationship : A Study of the Public Housing Companies in Sweden. Sustainability, 11 (6). 10.3390/su11061537 [Mer information]
Ahmadi, Z. & Berggren, B. (2020). Public housing companies in transition: from governmental tools to profit-making organizations. . [Mer information]
Ahmadi, Z. (2019). The role of competitive strategy and market orientation : the effect of innovation and sustainability - a study of public housing companies. . [Mer information]
Publicerad av: Zahra Ahmadi Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-10-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)