Börje Leidhammar

Börje Leidhammar

Adjungerad professor i Juridik

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00

E-post: borje.leidhammar@hig.se


Börje Leidhammar har bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Sedan år 1999 har han varit partner i Ernst & Young (EY) och i Wistrand advokatbyrå sedan år 2006. Börje Leidhammar disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000 (Karlstads universitet och Högskolan i Gävle).

Han gästföreläser regelbundet på andra universitet och högskolor och har genomfört kurser hos Sveriges advokatsamfund, Ekobrottsmyndigheten och i Domarakademin.

Aktuella forskningsprojekt

  • Skatteförfarandet i Sverige på förvaltningsmyndighetsnivå samt i de nationella domstolarna jämte Europadomstolen och EU-domstolen.
  • Arbete med lagkommentarer och hand- samt läroböcker inom ämnesområdet. Planerar för en mer omfattande studie av det skatteadministrativa sanktionssystemet under 2013.
  • Studier i bevisprövning i mål om genomsyn i skatterätten samt bevisprövning i mål om osanna fakturor (tillsammans med annan författare) publicerade böcker på Norstedts juridik 2010 resp. 2011.

Senaste publikationerna

Leidhammar, B. (2012). SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall : Processuella frågor m.m.. Skattenytt (6), 374-382. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights : Sweden. The practical protection of taxpayer’s fundamental rights. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 741-760. [Mer information]
Leidhammar, B. (2018). Informationsskyldighet och advokatsekretess. . Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2016). New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect from a Swedish point of view. New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect : Annual Congress Istanbul 2014. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 515-530. [Mer information]
Grylin, H. & Leidhammar, B. (2016). Surcharges and Penalties in Tax Law : National Report Sweden. <em>Surcharges and Penalties in Tax Law</em> : EATPL Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 611-640. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)