Publications

Scientific publications registered in the DiVA database at the University of Gävle.

Articles | Conference papers | Licentiate thesis | Reports


Articles


Scholarly articles, refereed

Kulander, M. (2018). Moving later in life – preferences and opportunity. International Journal of Housing Markets and Analysis, 11 (5), 852-874. 10.1108/IJHMA-02-2018-0012 [More information]

Conference papers

Kulander, M. (2019). Does the choice of living depend on where you live?. Book of proceedings : 8th Malmö Real Estate Research Conference. 10.24834/isbn.9789178770366 [More information]
Kulander, M. (2016). Why do the elderly move – and where?. 5th Real Estate Research Workshop - Abstracts. P. 6-. External link [More information]
Kulander, M. (2012). Do the elderly move at the right time?. ENHR Conference 2012 : Housing: Local Welfare and Local Markets in a Globalised World - Book of Abstracts. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management, KTH. External link [More information]

Licentiate thesis

Kulander, M. (2013). Do the elderly move at the right time?. Lic.-avh. , 2013. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 89 s. (TRITA-FOB-LIC 2013:3) External link [More information]

Reports

Bellman, L., Gebert Persson, S., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre : en studie av 10 kommuner. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Institutionen för Fastigheter och Byggande. 37 p. (TRITA-FOB 2015:3) External link [More information]
Gebert Persson, S., Bellman, L., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Vad påverkar äldres val av boendeform : Slutrapport. Stockholm: Länsförsäkringar AB. 72 p. (Avslutade projekt inom åldrande, hälsa och livsstil) External link [More information]
Lind, H. & Kulander, M. (2009). Belåningsgrader och lånevillkor : en studie av husköpare våren 2008. Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 27 p. (Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande, Svenska uppsatser och rapporter nr 49) External link [More information]
Kulander, M., Lind, H. & Lundström, S. (2008). Hur skulle hyresmarknaden för bostäder i Stockholm påverkas av friare hyressättning?. Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 24 p. (Svenska uppsatser och rapporter, Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande nr 45) [More information]
Lind, H. & Kulander, M. (2008). Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt. Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 24 p. (Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande, Svenska uppsatser och rapporter nr 48) [More information]
Published by: Sonny Jakobsson Page responsible: Camilla Niss Updated: 2016-09-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)