Maria Kulander

Fil.Lic., Universitetsadjunkt i Nationalekonomi och Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 89 74

E-post: maria.kulander@hig.se


[...]


Aktuell forskning

"Vad påverkar äldres val av boendeform?" motsvarar 33 % tjänst 2014-01-01 - 2015-03-31 finansierat via Länsförsäkringar, administreras via Mittuniversitetet:

Senaste publikationerna

Kulander, M. (2018). Moving later in life – preferences and opportunity. International Journal of Housing Markets and Analysis, 11 (5), 852-874. 10.1108/IJHMA-02-2018-0012 [Mer information]
Kulander, M. (2019). Does the choice of living depend on where you live?. Book of proceedings : 8th Malmö Real Estate Research Conference. 10.24834/isbn.9789178770366 [Mer information]
Kulander, M. (2016). Why do the elderly move – and where?. 5th Real Estate Research Workshop - Abstracts. S. 6-. Länk [Mer information]
Bellman, L., Gebert Persson, S., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre : en studie av 10 kommuner. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Institutionen för Fastigheter och Byggande. 37 s. (TRITA-FOB 2015:3) Länk [Mer information]
Gebert Persson, S., Bellman, L., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Vad påverkar äldres val av boendeform : Slutrapport. Stockholm: Länsförsäkringar AB. 72 s. (Avslutade projekt inom åldrande, hälsa och livsstil) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)