Rapporter

Bellman, L., Gebert Persson, S., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre : en studie av 10 kommuner. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Institutionen för Fastigheter och Byggande. 37 s. (TRITA-FOB 2015:3) Länk [Mer information]
Gebert Persson, S., Bellman, L., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Vad påverkar äldres val av boendeform : Slutrapport. Stockholm: Länsförsäkringar AB. 72 s. (Avslutade projekt inom åldrande, hälsa och livsstil) Länk [Mer information]
Lind, H. & Kulander, M. (2009). Belåningsgrader och lånevillkor : en studie av husköpare våren 2008. Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 27 s. (Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande, Svenska uppsatser och rapporter nr 49) Länk [Mer information]
Kulander, M., Lind, H. & Lundström, S. (2008). Hur skulle hyresmarknaden för bostäder i Stockholm påverkas av friare hyressättning?. Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 24 s. (Svenska uppsatser och rapporter, Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande nr 45) [Mer information]
Lind, H. & Kulander, M. (2008). Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt. Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 24 s. (Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande, Svenska uppsatser och rapporter nr 48) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)