Forskarpresentation

Kavita Thomas

Forskarpresentation

Kavita Thomas

Universitetslektor

Forskningsämne: Engelska

Kavita är universitetslektor i engelska med inriktning språkvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Just nu handlar min forskning om jämförelse av olika slags explicit återkoppling om grammatiska fel som pedagogiskt verktyg i engelska undervisning i den svenska skolan.

Jag jämför effektivitet av återkoppling som använder metalingvistisk information (till ex. grammatisk regel) med återkoppling som använder analogier med liknande exempel och återkoppling som förser den korrekta formen ('recasts') i klassrums undervisning.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Thomas, K. (2018). Comparing Explicit Exemplar-Based and Rule-Based Corrective Feedback : Introducing Analogy-Based Corrective Feedback. The Modern language journal, 102 (2), 371-391. 10.1111/modl.12470 [Mer information]
Thomas, K. (2013). Investigation of Age-Differentiated Spatial Semantic Elaboration Strategies for Communicating Route Instructions. Universal Access in the Information Society, 12 (2), 175-190. 10.1007/s10209-012-0274-z [Mer information]
Thomas, K., Noordzij, M. & Sripada, S. (2012). Atlas.txt: Exploring Linguistic Grounding Techniques for Communicating Spatial Information to Blind Users. Universal Access in the Information Society, 11 (1), 85-98. 10.1007/s10209-010-0217-5 [Mer information]
Thomas, K. & Andonova, E. (2012). Co-ordination of spatial perspectives in response to addressee feedback : Effects of perceived addressee understanding. Pragmatics and cognition, 20 (3), 505-545. 10.1075/pc.20.3.04tho [Mer information]
Tenbrink, T., Ross, R., Thomas, K., Dethlefs, N. & Andonova, E. (2010). Route instructions in map-based human–human and human–computer dialogue : A comparative analysis. Journal of Visual Languages and Computing, 21 (5), 292-309. 10.1016/j.jvlc.2010.07.001 [Mer information]
Thomas, K. (2004). Modelling Plan-Based and Expectation-Based “But” in Dialogue. Sprache und Datenverarbeitung (SDV) International Journal for Language and Data Processing, 28 (1), 59-70. [Mer information]
Thomas, K. (2003). Modelling “but” in Task-Oriented Dialogue. Lecture Notes in Computer Science, 2680, 314-327. 10.1007/3-540-44958-2_25 [Mer information]

Doktorsavhandling

Thomas, K. (2005). But What Do They Mean? : Modelling Contrast Between Speakers in Dialogue Signalled by “But”. Diss. , 2005. Edinburgh: University of Edinburgh. 297 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Thomas, K. (2017). Reviewing Corrective Feedback Research in the Foreign Language Classroom. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 85-104. [Mer information]

Konferensbidrag

Ross, R. & Thomas, K. (2010). An Empirically-based model for Perspective Selection in Route-Finding Dialogues. . Länk [Mer information]
Thomas, K., Sumegi, L., Ferres, L. & Sripada, S. (2008). Enabling access to geo-referenced information : Atlas.txt. Proceedings of the 2008 international cross-disciplinary conference on Web accessibility (W4A). New York: ACM Digital Library. S. 101-104. 10.1145/1368044.1368066 [Mer information]
Thomas, K. & Sripada, S. (2008). What's in a Message? Interpreting Geo-referenced Data for the Visually-impaired. Proceedings of the 5th International Conference on Natural Language Generation 2008 : INLG 2008. S. 113-120. Länk [Mer information]
Thomas, K. & Sripada, S. (2007). Atlas.txt: Linking Geo-referenced Data to Text. Proceedings of the 11th European Workshop on Natural Language Generation (ENLG 07). S. 163-166. Länk [Mer information]
Fraser, C., Halpin, H. & Thomas, K. (2006). Developing an Argumentation Ontology for Mailing Lists. Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications : 12th International Conference, AIMSA 2006, Varna, Bulgaria, September 12-15, 2006. Proceedings: Springer Berlin/Heidelberg. S. 150-161. 10.1007/11861461_17 [Mer information]
Thomas, K., Proske, P. & Rickardsson, M. (2006). Intelligent Fridge Poetry Magnets. Proceedings of the 11th international conference on Intelligent user interfaces. S. 315-317. 10.1145/1111449.1111522 [Mer information]
Thomas, K. (2006). Modelling Correction Signalled by 'But' in Dialogue. brandial'06 : Proceedings of the 10th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue (SemDial-10). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam. S. 34-41. Länk [Mer information]
Thomas, K. (2004). But What Do They Mean? An Exploration Into the Range of Cross-Turn Expectations Denied by “But”. Proceedings of the 5th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue : 5th SIGdial. Länk [Mer information]
Thomas, K. & Matheson, C. (2004). Modelling Denial of Expectation in Dialogue. Proceedings of the Fifth International Workshop in Computational Semantics : IWCS-5. [Mer information]
Thomas, K. & Matheson, C. (2003). Modelling Concession Across Speakers in Task-Oriented Dialogue. DiaBruck 2003 : proceedings of the 7th workshop on The semantics and pragmatics of dialogue: Universität des Saarlandes. [Mer information]
Thomas, K. (2003). Modelling Contrast Across Speakers in Task-Oriented Dialogue : the Case of Denial of Expectation. Proceedings of the Workshop on Multidisciplinary Approaches to Discourse 2003 : MAD 2003. [Mer information]
Thomas, K. & Matheson, C. (2002). Modelling Denial of Expectation in Dialogue: Issues in Interpretation and Generation. Proceedings of the 6th Annual Computational Linguistics United Kingdom Research Colloquium : CLUK-6. [Mer information]
Coen, M., Weisman, L., Thomas, K. & Groh, M. (1999). A Context Sensitive Natural Language Modality for an Intelligent Room. Managing Interactions in Smart Environments : 1st International Workshop on Managing Interactions in Smart Environments (MANSE’99), Dublin, December 1999. London: Springer-Verlag. S. 68-79. 10.1007/978-1-4471-0743-9 [Mer information]
Thomas, K. (1999). Designing a Task-Based Evaluation Methodology for a Spoken Machine Translation System. Proceedings of the 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics : ACL 1999. Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Thomas, Kavita Elisheba (2000). Determing a Semantics for Imperatives in Instructions. Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen). 76 s. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-01-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)