Forskarpresentation

Karin Lövgren

Forskarpresentation

Karin Lövgren

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

E-post: karin.lovgren@hig.se
Telefon: 070-453 65 81 (kontaktas säkrast per e-post)

Jag är universitetslektor i medie-och kommunikationsvetenskap med en Fil Dr i äldre och åldrande, en examen i kulturforskning med inriktning mot ålder.

Min forskning är inriktad på hur åldrande representeras i medier och populärkultur. Jag har medverkat i flera publikationer, och arbetar med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

AKTUELL FORSKNING

  • Jag arbetar för närvarande med forskning om män och åldrande. I projektet analyseras representationer av åldrande och manlighet i skönlitteratur och film. Men studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar dessa representationer.
  • Läs mer om projektet Mascage - Sverige

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lövgren, K. (2016). Comfortable and leisurel : Old women on style and dress. Journal of Women & Aging, 28 (5), 372-385. 10.1080/08952841.2015.1018029 [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Gör om mig : åldrande och kvinnlighet i en populär mediegenre. Budkavlen, 71-88. [Mer information]
Lövgren, K. (2013). The Swedish <em>Tant</em> : A Marker of Female Aging. Journal of Women & Aging, 25 (2), 119-137. 10.1080/08952841.2013.732826 [Mer information]
Lövgren, K. (2011). Jag vill inte se ut som en tant : Länge leve tanten!. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 1. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lövgren, K. (2020). 40-talist är väl ingen ålder : ”Inget är så mystiskt som att bli gammal” skriver Ulf Lundell i sina dagboksbetraktelser i Vardagar-serien: böcker att läsa med nyfikenhet kring temat åldrande och manlighet.. Äldre i centrum (1), 100-103. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2005). Se lika ung ut som du känner dig : kvinnligt åldrande i populärpress. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 14 (3), 88-96. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Lövgren, K. (2019). Måste vi prata om klimakteriet?. Äldre i centrum, 33 (2), 71-76. [Mer information]
Lövgren, K. (2019). Påminn dig. Äldre i centrum (1), 83-87. [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Kläderna gör tanten. Äldre i centrum (1). [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Pensionären i populärkulturen. Äldre i centrum, 42-44. [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Tant röd. Montan. Lingonvecka. Jordemodern, - (9), 4-7. [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Härligare att inte åldras?. Forte magasin (3), 98-99. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2007). "Triumfera över tiden" : om kvinnor i populärpress. Socionomen : facktidskriften för kvalificerat socialt arbete (4), 30-35. [Mer information]

Böcker

Lövgren, K. (red.) (2016). Att konstruera en kvinna : berättelser om normer, flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press. 168 s. [Mer information]
Karlsson, L., Liliequist, M., Lundgren, A., Lövgren, K. & Sjöstedt Landén, A. (red.) (2015). Ageing : culture &amp; identity. Umeå: Umeå University. 122 s. Länk [Mer information]
Liliequist, M. & Lövgren, K. (red.) (2012). Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå: Boréa Bokförlag. 284 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Lövgren, K. (2009). Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. Diss. , 2009. Linköping: Linköpings universitet. 410 + bilagor 1-6 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Lövgren, K. & Sjöberg, J. (2017). Att göra ålder i distansförsäljning. Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund. S. 197-210. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Att göra kvinnlighet och ålder i bloggosfären. Att konstruera en kvinna : Berättelser om normer, flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press. S. 115-144. [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Att köpa kläder när man blir äldre, det är hopplöst : Konsumtion, mode och åldrande. À la mode. Mode mellan konst, kultur och kommers. Göteborg / Stockholm: Makadam Förlag. S. 207-226. [Mer information]
Lövgren, K. (2016). Inledning - att konstruera en kvinna. Att konstuera en kvinna : berättelser om normer, flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press. S. 7-24. [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Gammal är någon annan : om övergångar, kläder och kroppens åldrande. Se åldern : Nordiska museets och Skansens årsbok 2015. Stockholm: Nordiska museet. S. 241-255. [Mer information]
Lundgren, A., Karlsson, L., Liliequist, M., Lövgren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Introduction. Ageing : culture &amp; identity. Umeå: Umeå universitet. S. 9-15. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Squirrels and nostalgia : About wardrobe collections of older women. Ageing, culture and identity. Umeå: Umeå University. S. 95-120. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2014). 'Fun' as a resource in old women's deliberations about style and dress. Walking beside : challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall: Mittuniversitetet. S. 155-173. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2013). Celebrating or denying age? : On cultural studies as an analytical approach in gerontology. The ages of life : Living and aging in conflict?. Bielefeld: transcript verlag. S. 37-56. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). Grey is gorgeous : on Dove's campaign for real beauty targeting older consumers. New perspectives on consumer culture theory and research. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). Tanten som symbol : Åldrande och kvinnlighet. Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå: Borea bokförlag. S. 139-163. [Mer information]
Liliequist, M. & Lövgren, K. (2012). Tanten : vem är hon?. Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå: Boréa Bokförlag. S. 11-21. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). They see themselves as young : the market addressing the older consumer. Representing Ageing : Images and Identities. New York: Palgrave Macmillan. S. 53-67. [Mer information]
Lövgren, K. (2012). "Ååå tanter, ååå tanter" : Tant-representationer och forskning. Tanten, vem är hon? : en (t)antologi. Umeå: Borea bokförlag. S. 23-59. [Mer information]
Lövgren, K. (2011). Fear of ageing - negotiating age. Interdisciplinary approaches to Twilight : studies in fiction, media and a contemporary cultural experience. Lund: Nordic Academic Press. S. 81-95. [Mer information]
Lövgren, K. (2009). Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie : Om ålderskategori-seringar i reklam och populärpress. Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping: Linköping University Electronic Press. S. 121-137. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Lövgren, K. (2017). Old age in advertisements for garments. Cultural narratives, processes and strategies in representations of age and aging : Cultural gerontology. [Mer information]
Lövgren, K. (2015). “Det är viktigt att klä sig vuxet” : Äldre kvinnor om stilval. In the flow – People, Media, Materialities : ACSIS conference 15-17 June 2015, Norrköping. S. 76-76. [Mer information]
Lövgren, K. (2015). Old? Older? Elderly? Co-constructing ageing in wardrobe research. 33. Nordic Ethnology and Folklore Conference : Copenhagen 2015. S. 51-51. Länk [Mer information]
Lövgren, K. (2014). Meanings of being comfortable : old women on ageing and clothes. . [Mer information]
Lövgren, K. (2013). ”I can’t discard them” : clothes and shoes in the wardrobe of elderly women. . [Mer information]
Lövgren, K. (2013). Livets rörelse över tiden : om kläder och åldrande. I Rörelse/On the move : ACSIS conference 11-13 June 2013. [Mer information]
Lövgren, K. (2013). ”Man måste hänga med” : om kläder, åldrande och mode. . [Mer information]
Lövgren, K. (2013). Re make me: on style and ageing : a qualitative exploration based on interviews with elderly women and on a popular media genre in the makeover format. . [Mer information]
Lövgren, K. (2012). Dress your age. . [Mer information]
Lövgren, K. (2012). In the wardrobe : studying age, women and dress. . [Mer information]

Recensioner

Lövgren, K. (2019). Osynliga män. Stockholm: Äldre i centrum. Stockholm: S. 84-87. [Mer information]
Lövgren, K. (2013). Review of: Josephine Dolan &amp; Estella Tincknell (eds.) (2012). Aging Femininities: Troubling Representations. Newcastle: Cambridge Scholars, 248 pp. ISBN 1 4438 3883 7 (hardback). International Journal of Ageing and Later Life. S. 145-148. 10.3384/ijal.1652-8670.81VII [Mer information]
Lövgren, K. (2012). Aagje Swinnen and John A. Stotesbury (eds.) (2012). Aging, Performance and Stardom: Doing Age on the Stage of Consumerist Culture. Berlin: LIT Verlag, 208 pp. ISBN 978 3 6439 0176 7 (paperback). Linköping: Linköping University Electronic Press. International Journal of Ageing and Later Life. Linköping: Linköping University Electronic Press. S. 5-8. 10.3384/ijal.1652-8670.1271C [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)