Ann-Kristin Mimmi Eriksson

Universitetsadjunkt, Doktorand vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, Göteborg

E-post: aer@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 88 73
Mobil: 073-755 88 68

Aktuell forskning

Jag arbetar med min doktorsavhandling kring stressrelaterad ohälsa med fokus på de existentiella frågornas betydelse för människors hälsa och rehabilitering i dagens Sverige. Avhandlingen bygger på en kvalitativ studie baserad på intervjuer kring patienters och personals uppfattningar om och erfarenheter av de existentiella perspektiven av utmattningssyndrom.

Senaste publikationerna

Eriksson, A., Olivestam, C. & Lindholm, S. (2011). Från kyrka till wellbeing : handbok i kyrkokunskap. Stockholm: Remus Förlag. 386 s. Länk [Mer information]
Eriksson, A. (2016). Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Diss. , 2016. Sundsvall: Mid Sweden University. 136 s. (Mid Sweden University Doctoral Thesis 255) Länk [Mer information]
Eriksson, A. (2008). Baptistsamfundet i Sverige. Religion i Sverige. Stockholm: Dialogos. S. 164-166. [Mer information]
Eriksson, A. (2007). Burnout, existential questions, and recovery. Religion on the Borders : New Challenges in the Academic Study of Religion. Solna: Intellecta. S. 322-323. [Mer information]
Eriksson, A. & Olivestam, C. (2007). STYR-projektet : Rehabilitering för personer med lång sjukskrivning.. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)