Benny Berggren

Doktorand i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon: Växel: 026-64 85 00

E-post: benny.berggren@hig.se


Benny är doktorand i etik och säljprocesser vid Södertörns Högskola med inriktning mot säljande organisationer. Han undervisar i affärsetik, säljprocesser, statistik samt Global marknadsföring i Gävle.


Aktuell forskning

I doktorandprojekt granskas hur hanteringen av affärsetik sker inom säljande organisationer (ex. mäklarbranschen, bilförsäljningsbranschen etc.), där det tenderar finnas hög risk för etiska dilemman. För att konceptualisera och skapa ett integrerat ramverk, studeras viktiga aktörernas huvudangelägenheter och de komplexa social processerna i etikhanteringen utifrån klassisk Grundad Teori.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-09-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)