Forskningsområde

I doktorandprojekt granskas hur hanteringen av affärsetik sker inom säljande organisationer (ex. mäklarbranschen, bilförsäljningsbranschen etc.), där ett etiskt förhållningssätt spelar en avgörande roll för de företag som har långsiktiga mål i branschen och oetiskt beteende kan få förödande konsekvenser för ett företag.

Både situationsbaserade och individuella faktorer har en avgörande roll för etiskt betingade beteenden hos individer där studier i säljande organisationer visar att säljare tenderar att exponeras för mer etiska dilemman och utmaningar än andra personer inom dessa företag. 

Det är företagets ledning som bär det yttersta ansvaret för att företaget och deras anställda följer de etiska riktlinjer som upprättats, men det finns både Interna och externa aktörer inblandade. Hanteringen av etiskt (och oetiskt) beteende inte bara är ett komplext socialt fenomen som kan vara svårt att förstå. Detta visas av tidigare forskning, såväl som bristen på tidigare forskning, i detta fragmenterade teoriområde.

Därför behövs en konceptualisering från huvudaktörerna själva som beskriver dessa processer (hanteringen av etik) och deras huvudangelägenheter. Utifrån klassisk Grundad Teori samlas data in från viktiga aktörer inom branschen, för att transkriberas, kodas och konceptualiceras; för att på så sätt skapa ett integrerat ramverk som beskriver aktörernas huvudangelägenheter.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)