Sök

Forskarpresentation

Agneta Sundström

Forskarpresentation

Agneta Sundström

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Företagsekonomi

Agneta Sundström har en filosofie doktorsexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet (2009) och är docent i Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle (2017).

Dr Agneta Sundströms forskning riktas mot hur företag/organisationer implementerar och möter krav på Corporate Social Responsibility (CSR)/hållbarhet i verksamheter. Forskningens bidrag syftar till att stärka företagens hållbarhetsarbete för att kunna möta nationella och internationella marknaders förutsättningar och behov. Framförallt uppmärksammas hur företagens marknadsorientering riktat mot hållbarhet bidrar till att göra dem nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Vid flertal tillfällen har Dr Sundström vistats vid internationella universitet som gästforskare/lärare och etablerat fördjupade kontakter och bedrivit forskning. Hon har genomfört seminarieserien Mångdisciplinärt perspektiv på ekonomisk hållbarhet inom HiG, vilket tillsammans med utvecklingen av forskningsplattformen Hållbara affärsrelation, HAR, bidrog till att hon fick årets miljöpris 2017 inom Högskolan i Gävle. Dr Sundström har även handlett/handleder doktorander inskrivna på KTH och SLU.

AKTUELL FORSKNING

Hållbara affärsrelationer för innovativ regional affärsutveckling (HARira): samordnare för plattformsbyggandet och forskare inom delprojektet Strategisk Internationell Marknadsorientering för Innovativa Små- och medelstora företag (SIMIS). HARira är ett ERUF-finansierat projekt inom forskningsplattformen HAR, Ekonomiavdelningen, HiG och ett samarbete mellan forskare och regionala klusterorganisationer.

BIOVÄX – En förstudie finansierad av Region Gävleborg om omvandling av organiskt avfall till biogas och växtnäring ur ett regionalt perspektiv. Dr Sundströms bidrag är att inkludera ett hållbarhetsperspektiv på biogasutvecklingen hos lantbrukare och etablerade Biogas-företag.

LÄS MER OM

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)