Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Professor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi och forskningsledare inom ekonomiämnen vid Akademin för Utbildning och Ekonomi. Förutom filosofie doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, innehar Professor Osarenkhoe ämneslärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm.

AKTUELL FORSKNING

Hans forskning handlar om att tillämpa relations- och nätverksbyggande verktyg för att studera konsument-, tjänste-, och industriellmarknadsförings problematik såväl nationellt som internationellt kontext. Förnärvarande leder Aihie Osarenkhoe KK-stiftelsens finansierade projekt: ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad tillverkningsindustri”. Aihie Osarenkhoe har lett arbetet som ledde till framtagandet av Hållbara Affärsrelationer (HAR). HAR är ett samlingstema för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle. HAR drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet kring ett gemensamt forskningstema.

 

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)
Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning. Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete.

Mer information om forskningsprojektet STRIM

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Fjellström, D., Osarenkhoe, A. & Roe, T. (2023). Enablers of international product customisation strategy - a Swedish case. International Journal of Business Environment, 14 (2), 240-276. 10.1504/ijbe.2022.10051621 [Mer information]
Oijaku, O., Ezenwafor, E. & Osarenkhoe, A. (2023). Integrating TTF and UTAUT models to illuminate factors that influence consumers' intentions to adopt financial technologies in an emerging country context. International Journal of Technology Marketing. Länk [Mer information]
Chowdhury, E., Fjellström, D., Osarenkhoe, A., Sawunda Hannadige, S. & Weerasinghe, D. (2023). The Contribution of Innovation Hubs Towards Strengthening the Regional Development in Sweden. International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM), 20 (2), 1-20. 10.1142/S0219877023500104 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2022). A cluster's internationalization as a catalyst for its innovation system's access to global markets. EuroMed Journal of Business. 10.1108/emjb-11-2020-0127 [Mer information]
Kuthea Nguti, L., Osarenkhoe, A. & Kiraka, R. (2021). A study of the relationship between social cognitive factors and career choice satisfaction within the technology career path : a gendered perspective. Global Business Review, 22 (4), 851-864. 10.1177/0972150919840935 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2021). The oxymoron of digitalization - a resource-based perspective. Journal of Information Technology Research, 14 (4), 122-138. 10.4018/JITR.20211001.oa1 [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Fremont, V., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2020). Digitalization efforts in liminal space – inter-organizational challenges. Journal of business & industrial marketing, 35 (1), 150-158. 10.1108/JBIM-12-2018-0392 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Fjellström, D., Abraha, D. & Awuah, G. (2020). Networked establishment processes in transition economies. Global Business and Economics Review (GBER), 22 (1-2), 161-177. 10.1504/GBER.2020.105040 [Mer information]
Fremont, V., Eklinder-Frick, J., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2019). Interaction through boundary objects : controversy and friction within digitalization. Marketing Intelligence & Planning, 37 (1), 111-124. 10.1108/MIP-04-2018-0135 [Mer information]
Hyder, A., Rydback, M., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2019). Medical tourism in emerging markets : the role of trust, networks and word of mouth. Health Marketing Quarterly, 36 (3), 203-219. 10.1080/07359683.2019.1618008 [Mer information]
Ojiaku, O. & Osarenkhoe, A. (2018). Determinants of Customers’ Brand Choice and Continuance Intentions with Mobile Data Service Provider : The Role of Past Experience. Global Business Review, 19 (6), 1478-1493. 10.1177/0972150918780764 [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2018). Partial or total integration in a cross-border merger? : Building a Nordic bank culture. Thunderbird International Business Review, 60 (4), 477-488. 10.1002/tie.21943 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Clusters’ vital role in promoting international competitive advantage : towards an explanatory model of regional growth [El rol fundamental de los clúster en la promoción de la ventaja competitive internacional - Hacia un modelo explicativo del crecimiento regional]. Investigaciones Regionales, 2017 (39), 175-194. Länk [Mer information]
Ojiaku, O., Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Determinants of Customers’ Intention to ‘Port’ Mobile Phone Numbers in Times of Proliferating use of Multi-Sims. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (22), 621-643. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Birungi Komunda, M. & Mbiito Byarugaba, J. (2017). Service Quality as a Mediator of Customer Complaint Behaviour and Customer Loyalty. International Review of Management and Marketing, 7 (1), 197-208. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Byarugaba Mbiito, J. (2016). Service Quality Perceptions of Foreign Direct Investors. Journal of Promotion Management, 22 (5), 684-704. 10.1080/10496491.2016.1185492 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Hyder, A. (2015). Marriage for better or for worse? : Towards an analytical framework to manage post-merger integration process. Business Process Management Journal, 21 (4), 857-887. 10.1108/BPMJ-07-2014-0070 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Mbiito Byarugaba, J., Komunda Birungi, M., Feehi Okoe, A. & Bennani, A. (2014). Technology-based Service Encounter : A study of the use of e-mail as a booking tool in hotels. Journal of Service Science and Management, 7 (6), 419-429. 10.4236/jssm.2014.76039 [Mer information]
Hinson, R., Osarenkhoe, A. & Okoe, A. (2013). Determinants of Bank Selection : A Study of Undergraduate Students in the University of Ghana. Journal of Service Science and Management, 6 (3), 197--205. 10.4236/jssm.2013.63021 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Birungi Komunda, M. (2013). Redress For Customer Dissatisfaction and its Impact on Customer Satisfaction and Loyalty. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7 (2), 102-114. Länk [Mer information]
Okoe, A., Serwa Adjei, J. & Osarenkhoe, A. (2013). Service Quality in the Banking Sector in Ghana. International Journal of Marketing Studies, 5 (2), 81-92. 10.5539/ijms.v5n2p81 [Mer information]
Okoe, A., Osarenkhoe, A. & Hinson, R. (2013). Using the Analytical Hierarchy Process Framework to Study Bank Selection Criteria of Students in Institute of Professional Studies in Ghana. Journal of Strategy and Management., 4 (3), 27-37. 10.5430/jms.v4n3p27 [Mer information]
Komunda, M. & Osarenkhoe, A. (2012). Remedy or Cure for Service Failure? : Effects of Service Recovery on Customer Satisfaction and Loyalty. Business Process Management Journal, 18 (1), 82-103. 10.1108/14637151211215028 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Byarugaba, J. (2012). Service Quality Perceptions : A Case of Ugandan Telephony Users. Journal of Relationship Marketing, 11 (3), 149-171. 10.1080/15332667.2012.705250 [Mer information]
Awuah, G., Abraha Gebrekidan, D. & Osarenkhoe, A. (2011). Interactive (networked) internationalization : the case of Swedish firms. European Journal of Marketing, 45 (7/8), 1112-1129. 10.1108/03090561111137633 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2010). A Coopetition Strategy : A study of inter-firm dynamics between competition and cooperation. Business Strategy Series, 11 (6), 343-362. 10.1108/17515631011093052 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2010). A study of inter-firm dynamics between competition and cooperation - A coopetition strategy. Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, 17 (3-4), 201-221. 10.1057/dbm.2010.23 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2009). An integrated framework for understanding the driving forces behind non-sequential process of internationalisation among firms. Business Process Management Journal, 15 (2), 286-316. 10.1108/14637150910949498 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2009). The business culture of a firm applying a customer-intimate philosophy: a conceptual framework. International Journal of Business and Systems Research, 3 (3), 257-278. 10.1504/IJBSR.2009.026183 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2009). The Oxymoron of Informal Sector : A framework for conceptualising informal sector as enabler of economic development in developing countries. Journal of International Business and Economics, 9 (1), 118-131. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Abraha Gebrekidan, D. & Baffour Awuah, G. (2008). Relationships and networks in the processes of establishment of firms in transition economies : Scandinavian firms in central and eastern Europe. International Journal of Strategic Management, 8 (1), 25-44. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2008). What characterizes the culture of A Relationship-focused Organization applying a Customer Intimacy Strategy. Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, 15 (3), 169-190. 10.1057/dbm.2008.14 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Bennani, A. & Lhajji, D. (2007). A study of prerequisites for successful deployment and governance of implementation. Asian Journal of Information Technology, 6 (1), 1-20. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Bennani, A. (2007). An exploratory study of implementation of customer relationship management strategy. Business Process Management Journal, 13 (1), 139-164. 10.1108/14637150710721177 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2006). Customer-centric strategy : A longitudinal study of implementation of a customer relationship management solution. International journal of technology marketing, 1 (2), 115-144. 10.1504/IJTMKT.2006.008867 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Rydback, M., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2021). Medical Tourism Networks in an Emerging Market. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. [Submitted] [Mer information]

Böcker

Osarenkhoe, A., Claiborne, C., Awuah, G. & Credle, S. (red.) (2009). Business and Development in Africa. International Academy of Business and Economics. 174 s. (International journal of business research 2009:9:3 Special edition) [Mer information]
Hellsten, L. & Osarenkhoe, A. (2003). Internationell ekonomi : resurser och handel i en gränslös värld. Lund: Academia Adacta. 202 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Osarenkhoe, A. (1992). Improving Food Products Distribution in Developing Countries : an analysis of environmental forces influencing food distribution and recommendation for policy reforms. Diss. , 1992Akademitryck AB, Edsbruk. 315 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Fjellström, D., Osarenkhoe, A., Pettersson, T. & Tadesse, D. (2020). The Role of Digitalization in SMEs’ Strategy Development : The Case of Sweden. The Changing Role of SMEs in Global Business : Volume I: Paradigms of Opportunities and Challenges. Palgrave Macmillan. S. 65-88. 10.1007/978-3-030-45831-7_4 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). A cluster's internationalization platform as a springboard for internationalization of firms in the age of digitalization. Economic Clusters and Globalization : Diversity and Resilience. Taylor & Francis Group. S. 134-150. 10.4324/9780429444975 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Okoe, A. & Serwaa Adjei, J. (2017). Online corporate social responsibility reporting : A case study of an indigenous Ghanaian bank. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 103-122. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Bennani, A. (2011). Scandic Hotel Chain in the Baltic : A case of strategic marketing. Emerald Emerging Markets Case Studies (EEMCS). Emerald Group Publishing Limited. S. 1-25. 10.1108/20450621111113543 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2008). A framework for understanding the imperative role of the informal sector as enabler of economic development in developing countries. African Businesses and Economic Growth : Institutions, Firms, Practice and Policy. London: Adonis & Abbey Publishers Ltd. S. 147-174. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Bennani, A. (2006). Strategic marketing in the hospitality industry : a case study of Scandic hotel chain. Management Case Studies. New Delhi: Wiley International. [Mer information]

Konferensbidrag

Chowdhury, E., Fjellström, D., Osarenkhoe, A., Sukbua, S. & O'Sullivan, J. (2023). Resources required for internationalization of Swedish SMEs. . Länk [Mer information]
Fjellström, D., Chowdhury, E., Osarenkhoe, A., Sjöberg, S. & Sekyere, B. (2022). Critical role of cluster organisations to overcome SMEs´ liabilities of size, resources, newness, and foreignness in their internationalisation. International Conference Proceedings : ICISET-22, ICBEN-22, LLESS-22 & IEMEL-22. S. 111-112. Länk [Mer information]
Fjellström, D., Chowdhury, E., Osarenkhoe, A., Hartung, K. & Hämäläinen, E. (2022). Enablers of international product positioning strategy – A Swedish SME’s case. International Conference Proceedings : ICISET-22, ICBEN-22, LLESS-22 & IEMEL-22. S. 111-112. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). A Study of of Exogenous Gap Critical for Cluster Dynamics and Interaction with Global Markets. 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business : Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment. S. 885-897. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). Depersonalization of the Customer Relationship in the Age of Digitalization. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA) conference: IBIMA. [Mer information]
Fjellström, D. & Osarenkhoe, A. (2019). The Effect of Digital Marketing on Customer Relationship Management. Proceedings: IBIMA. S. 7612-7622. [Mer information]
Fjellström, D. & Osarenkhoe, A. (2018). A Conceptual Framework Enabling Understanding of Customer Satisfaction Drivers of Digitalised Vendor Managed Inventory. Conference Book of Abstract Proceedings : The 6th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management studies (MRSSM). S. 4-4. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2018). The oxymoron of digitalisation - A study of critical factors. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: : Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 4428-4430. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Clustering and networking as a sine qua non for SMEs and regional international competitive advantage. Global and national business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 1258-1281. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Cluster's internationalisation platform as a springboard for internationalisation of firms in the age of digitalisation. <em></em> Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 3022-3032. [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2017). Cross-border merger among Nordic banks - a longitudinal study. Global and national business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 2134-2136. [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2017). Cross-border merger among nordic banks : a longitudinal study. Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 855-857. [Mer information]
Ojiaku, O. & Osarenkhoe, A. (2017). Determinants of customers’ choice and continuance intentions with mobile data service provider : The role of past experience. Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 4926-4939. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Fjellström, D., Abraha, D. & Awuah, G. (2017). Network perspective on establishment process in transition economies. Global and national business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 1235-1257. [Mer information]
Fremont, V., Eklinder-Frick, J., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2017). Understanding interaction through boundary objects : How digitalization affects activity coordination. <em></em>. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2016). Implications of managerial response to customer dissatisfaction on customer loyalty. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth 2016 : Vols. I - VII. S. 3615-3626. [Mer information]
Rydback, M., Hyder, A., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2016). Marketing Medical Tourism in Emerging Market. BAM2016 Conference Proceedings: British Academy of Management (BAM). [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2015). Analysis of the Process of Strategy Formulation and Implementation in the Vattenfall Group. Towards sustainable African business development : integrating formal and informal business : peer-reviewed proceedings of the 16th IAABD annual conference. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Komunda, M. & Byarugaba, J. (2015). Service Quality : A Mediator of Customer Complaint Behaviour and Customer Loyalty. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage : From Regional Development to Global Growth, IBIMA 2015: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 2685-2702. Länk [Mer information]
Rydback, M., Hyder, A., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2015). The marketing process of medical tourism. Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment. Marseille: EuroMed Press. S. 2720-2722. Länk [Mer information]
Okoe, A., Osarenkhoe, A. & Adjei, J. (2014). Online Corporate Social Responsibility Reportage of an Indigenous Ghanaian Bank : A Case of Cal Bank Ltd. The Development and Sustainability of African Business : The Role of the African Diaspora: International Academy of African Business Development (IAABD). S. 141-152. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Okoe, A. (2013). Online Brand Dispositions of Banks in Ghana. . S. 36-50. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Byarugaba, J. (2013). Service Quality Perceptions of Foreign Direct Investment. . S. 80-94. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Bennani, A. & Komunda, M. (2013). Technology-based Service Encounter : An empirical study of the propensity to use e-mail as a booking tool in hotel industry. 5th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business : Building New Business Models for success through competitiveness and responsibility. Marseille: Euromed Management. S. 1230-1240. [Mer information]
Okoe, A., Serwa Adjei, J. & Osarenkhoe, A. (2012). Service Quality in the Banking Sector in Ghana. . [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Birungi Komunda, M. (2011). A Study of Customer Complaint Behaviour and its Impact on Customer Satisfaction and Loyalty : The case of supermarkets in Kampala, Uganda. Presented at 12<sup>th</sup> International Academy of Business Development conference hosted by Athabasca University, Edmonton, Canada, 17-20 May, 2011 : Challenges in the Era of Globalization. Edmonton, Canada: University of Athabasca, Edmonton, Canada/International Academy of Business Development. S. 114-121. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Hinson, R. (2011). Determinants of Bank selection : A study of undergraduate students in the University of Ghana. . [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Hyder, A. (2010). The Creation of Nordea Bank : Toward an integrative analytical framework for managing the post-merger Tasks and Knowledge integration process. . [Mer information]
Bennani, A., Osarenkhoe, A. & Lhajji, D. (2006). An empirical study on the propensity of information technology use by hotels in France. Mediterranean Conference on Information Systems : Mediterranean Conference on Information Systems, Venice, Italy. 5-9 October 2006. S. 10-. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2004). A Study of the Driving Forces Behind Non-sequential Model of Internationalisation Among Firms. International conference on Globalisation, Internationalisation of Companies and Cross Cultural management : Hosted by International Business Research group, Aalborg University, Denmark, October 27-29, 2004. S. 23-. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2004). Economics of Strategic Marketing Management : A discourse on conceptual and operational definition of customer relationship management. 13th International Research conference on Management of Technology. S. 25-. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2004). THE MANAGEMENT OF CUSTOMER RELATIONSHIPS : COMMENTS ON THE FORCES INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF A SUSTAINABLE CUSTOMER-CENTRIC STRATEGY.. International business in an enlarging Europe : integration, coopetition and collaboration: Academy of International Business (AIB), UK chapter. S. 20-. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2003). The Economics of Strategic Marketing Management : a discourse on the conceptual and operational definition of customer relationship management. Efterskalv : företagsekonomiska bidrag presenterade på NFF konferens i Reykjavik 2003. Länk [Mer information]

Rapporter

Osarenkhoe, A. (2008). What characterizes the culture of a relationship-focused organization applying a customer intimacy strategy. Gävle: Office of Research Administration, University of Gävle, Gävle, Sweden. 37 s. (Working paper 39) Länk [Mer information]
Awuah, G., Osarenkhoe, A. & Abraha GEBREKIDAN, D. (2007). Interactive internationalization : the case of Swedish firms. Gävle: Office of Research Administration, Högskolan i Gävle. 20 s. (Working paper 37) Länk [Mer information]
Abraha Gebrekidan, D., Osarenkhoe, A. & Awuah, G. (2006). Relationships and Networks in the Processes of Establishment of Firms in Transitional Economies : The case of Scandinavian firms in Eastern and Central Europe. Gävle: University of Gävle. 24 s. (Working paper 34) [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2004). Reflections on prerequisites for implementation of a sustainable customer-centric strategy. Gävle: Högskolan i Gävle. 35 s. (Working paper 30) [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)