Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Professor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi och forskningsledare inom ekonomiämnen vid Akademin för Utbildning och Ekonomi. Förutom filosofie doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, innehar Professor Osarenkhoe ämneslärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm.

AKTUELL FORSKNING

Hans forskning handlar om att tillämpa relations- och nätverksbyggande verktyg för att studera konsument-, tjänste-, och industriellmarknadsförings problematik såväl nationellt som internationellt kontext. Förnärvarande leder Aihie Osarenkhoe KK-stiftelsens finansierade projekt: ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad tillverkningsindustri”. Aihie Osarenkhoe har lett arbetet som ledde till framtagandet av Hållbara Affärsrelationer (HAR). HAR är ett samlingstema för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle. HAR drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet kring ett gemensamt forskningstema.

 

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)
Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning. Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete.

Mer information om forskningsprojektet STRIM

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Fjellström, D., Osarenkhoe, A. & Roe, T. (2023). Enablers of international product customisation strategy - a Swedish case. International Journal of Business Environment, 14 (2), 240-276. 10.1504/ijbe.2022.10051621 [Mer information]
Oijaku, O., Ezenwafor, E. & Osarenkhoe, A. (2023). Integrating TTF and UTAUT models to illuminate factors that influence consumers' intentions to adopt financial technologies in an emerging country context. International Journal of Technology Marketing. Länk [Mer information]
Chowdhury, E., Fjellström, D., Osarenkhoe, A., Sawunda Hannadige, S. & Weerasinghe, D. (2023). The Contribution of Innovation Hubs Towards Strengthening the Regional Development in Sweden. International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM), 20 (2), 1-20. 10.1142/S0219877023500104 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2022). A cluster's internationalization as a catalyst for its innovation system's access to global markets. EuroMed Journal of Business. 10.1108/emjb-11-2020-0127 [Mer information]
Kuthea Nguti, L., Osarenkhoe, A. & Kiraka, R. (2021). A study of the relationship between social cognitive factors and career choice satisfaction within the technology career path : a gendered perspective. Global Business Review, 22 (4), 851-864. 10.1177/0972150919840935 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2021). The oxymoron of digitalization - a resource-based perspective. Journal of Information Technology Research, 14 (4), 122-138. 10.4018/JITR.20211001.oa1 [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Fremont, V., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2020). Digitalization efforts in liminal space – inter-organizational challenges. Journal of business & industrial marketing, 35 (1), 150-158. 10.1108/JBIM-12-2018-0392 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Fjellström, D., Abraha, D. & Awuah, G. (2020). Networked establishment processes in transition economies. Global Business and Economics Review (GBER), 22 (1-2), 161-177. 10.1504/GBER.2020.105040 [Mer information]
Fremont, V., Eklinder-Frick, J., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2019). Interaction through boundary objects : controversy and friction within digitalization. Marketing Intelligence & Planning, 37 (1), 111-124. 10.1108/MIP-04-2018-0135 [Mer information]
Hyder, A., Rydback, M., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2019). Medical tourism in emerging markets : the role of trust, networks and word of mouth. Health Marketing Quarterly, 36 (3), 203-219. 10.1080/07359683.2019.1618008 [Mer information]
Ojiaku, O. & Osarenkhoe, A. (2018). Determinants of Customers’ Brand Choice and Continuance Intentions with Mobile Data Service Provider : The Role of Past Experience. Global Business Review, 19 (6), 1478-1493. 10.1177/0972150918780764 [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2018). Partial or total integration in a cross-border merger? : Building a Nordic bank culture. Thunderbird International Business Review, 60 (4), 477-488. 10.1002/tie.21943 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Clusters’ vital role in promoting international competitive advantage : towards an explanatory model of regional growth [El rol fundamental de los clúster en la promoción de la ventaja competitive internacional - Hacia un modelo explicativo del crecimiento regional]. Investigaciones Regionales, 2017 (39), 175-194. Länk [Mer information]
Ojiaku, O., Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Determinants of Customers’ Intention to ‘Port’ Mobile Phone Numbers in Times of Proliferating use of Multi-Sims. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (22), 621-643. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Birungi Komunda, M. & Mbiito Byarugaba, J. (2017). Service Quality as a Mediator of Customer Complaint Behaviour and Customer Loyalty. International Review of Management and Marketing, 7 (1), 197-208. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Byarugaba Mbiito, J. (2016). Service Quality Perceptions of Foreign Direct Investors. Journal of Promotion Management, 22 (5), 684-704. 10.1080/10496491.2016.1185492 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Hyder, A. (2015). Marriage for better or for worse? : Towards an analytical framework to manage post-merger integration process. Business Process Management Journal, 21 (4), 857-887. 10.1108/BPMJ-07-2014-0070 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Mbiito Byarugaba, J., Komunda Birungi, M., Feehi Okoe, A. & Bennani, A. (2014). Technology-based Service Encounter : A study of the use of e-mail as a booking tool in hotels. Journal of Service Science and Management, 7 (6), 419-429. 10.4236/jssm.2014.76039 [Mer information]
Hinson, R., Osarenkhoe, A. & Okoe, A. (2013). Determinants of Bank Selection : A Study of Undergraduate Students in the University of Ghana. Journal of Service Science and Management, 6 (3), 197--205. 10.4236/jssm.2013.63021 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Birungi Komunda, M. (2013). Redress For Customer Dissatisfaction and its Impact on Customer Satisfaction and Loyalty. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7 (2), 102-114. Länk [Mer information]
Okoe, A., Serwa Adjei, J. & Osarenkhoe, A. (2013). Service Quality in the Banking Sector in Ghana. International Journal of Marketing Studies, 5 (2), 81-92. 10.5539/ijms.v5n2p81 [Mer information]
Okoe, A., Osarenkhoe, A. & Hinson, R. (2013). Using the Analytical Hierarchy Process Framework to Study Bank Selection Criteria of Students in Institute of Professional Studies in Ghana. Journal of Strategy and Management., 4 (3), 27-37. 10.5430/jms.v4n3p27 [Mer information]
Komunda, M. & Osarenkhoe, A. (2012). Remedy or Cure for Service Failure? : Effects of Service Recovery on Customer Satisfaction and Loyalty. Business Process Management Journal, 18 (1), 82-103. 10.1108/14637151211215028 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Byarugaba, J. (2012). Service Quality Perceptions : A Case of Ugandan Telephony Users. Journal of Relationship Marketing, 11 (3), 149-171. 10.1080/15332667.2012.705250 [Mer information]
Awuah, G., Abraha Gebrekidan, D. & Osarenkhoe, A. (2011). Interactive (networked) internationalization : the case of Swedish firms. European Journal of Marketing, 45 (7/8), 1112-1129. 10.1108/03090561111137633 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2010). A Coopetition Strategy : A study of inter-firm dynamics between competition and cooperation. Business Strategy Series, 11 (6), 343-362. 10.1108/17515631011093052 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2010). A study of inter-firm dynamics between competition and cooperation - A coopetition strategy. Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, 17 (3-4), 201-221. 10.1057/dbm.2010.23 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2009). An integrated framework for understanding the driving forces behind non-sequential process of internationalisation among firms. Business Process Management Journal, 15 (2), 286-316. 10.1108/14637150910949498 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2009). The business culture of a firm applying a customer-intimate philosophy: a conceptual framework. International Journal of Business and Systems Research, 3 (3), 257-278. 10.1504/IJBSR.2009.026183 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2009). The Oxymoron of Informal Sector : A framework for conceptualising informal sector as enabler of economic development in developing countries. Journal of International Business and Economics, 9 (1), 118-131. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Abraha Gebrekidan, D. & Baffour Awuah, G. (2008). Relationships and networks in the processes of establishment of firms in transition economies : Scandinavian firms in central and eastern Europe. International Journal of Strategic Management, 8 (1), 25-44. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2008). What characterizes the culture of A Relationship-focused Organization applying a Customer Intimacy Strategy. Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, 15 (3), 169-190. 10.1057/dbm.2008.14 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Bennani, A. & Lhajji, D. (2007). A study of prerequisites for successful deployment and governance of implementation. Asian Journal of Information Technology, 6 (1), 1-20. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Bennani, A. (2007). An exploratory study of implementation of customer relationship management strategy. Business Process Management Journal, 13 (1), 139-164. 10.1108/14637150710721177 [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2006). Customer-centric strategy : A longitudinal study of implementation of a customer relationship management solution. International journal of technology marketing, 1 (2), 115-144. 10.1504/IJTMKT.2006.008867 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Rydback, M., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2021). Medical Tourism Networks in an Emerging Market. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)