Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Professor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi och forskningsledare inom ekonomiämnen vid Akademin för Utbildning och Ekonomi. Förutom filosofie doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, innehar Professor Osarenkhoe ämneslärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm.

AKTUELL FORSKNING

Hans forskning handlar om att tillämpa relations- och nätverksbyggande verktyg för att studera konsument-, tjänste-, och industriellmarknadsförings problematik såväl nationellt som internationellt kontext. Förnärvarande leder Aihie Osarenkhoe KK-stiftelsens finansierade projekt: ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad tillverkningsindustri”. Aihie Osarenkhoe har lett arbetet som ledde till framtagandet av Hållbara Affärsrelationer (HAR). HAR är ett samlingstema för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle. HAR drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet kring ett gemensamt forskningstema.

 

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)
Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning. Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete.

Mer information om forskningsprojektet STRIM

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Chowdhury, E., Fjellström, D., Osarenkhoe, A., Sukbua, S. & O'Sullivan, J. (2023). Resources required for internationalization of Swedish SMEs. . Länk [Mer information]
Fjellström, D., Chowdhury, E., Osarenkhoe, A., Sjöberg, S. & Sekyere, B. (2022). Critical role of cluster organisations to overcome SMEs´ liabilities of size, resources, newness, and foreignness in their internationalisation. International Conference Proceedings : ICISET-22, ICBEN-22, LLESS-22 & IEMEL-22. S. 111-112. Länk [Mer information]
Fjellström, D., Chowdhury, E., Osarenkhoe, A., Hartung, K. & Hämäläinen, E. (2022). Enablers of international product positioning strategy – A Swedish SME’s case. International Conference Proceedings : ICISET-22, ICBEN-22, LLESS-22 & IEMEL-22. S. 111-112. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). A Study of of Exogenous Gap Critical for Cluster Dynamics and Interaction with Global Markets. 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business : Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment. S. 885-897. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2019). Depersonalization of the Customer Relationship in the Age of Digitalization. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA) conference: IBIMA. [Mer information]
Fjellström, D. & Osarenkhoe, A. (2019). The Effect of Digital Marketing on Customer Relationship Management. Proceedings: IBIMA. S. 7612-7622. [Mer information]
Fjellström, D. & Osarenkhoe, A. (2018). A Conceptual Framework Enabling Understanding of Customer Satisfaction Drivers of Digitalised Vendor Managed Inventory. Conference Book of Abstract Proceedings : The 6th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management studies (MRSSM). S. 4-4. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2018). The oxymoron of digitalisation - A study of critical factors. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: : Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 4428-4430. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Clustering and networking as a sine qua non for SMEs and regional international competitive advantage. Global and national business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 1258-1281. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Cluster's internationalisation platform as a springboard for internationalisation of firms in the age of digitalisation. <em></em> Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 3022-3032. [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2017). Cross-border merger among Nordic banks - a longitudinal study. Global and national business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 2134-2136. [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2017). Cross-border merger among nordic banks : a longitudinal study. Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 855-857. [Mer information]
Ojiaku, O. & Osarenkhoe, A. (2017). Determinants of customers’ choice and continuance intentions with mobile data service provider : The role of past experience. Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 4926-4939. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Fjellström, D., Abraha, D. & Awuah, G. (2017). Network perspective on establishment process in transition economies. Global and national business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 1235-1257. [Mer information]
Fremont, V., Eklinder-Frick, J., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2017). Understanding interaction through boundary objects : How digitalization affects activity coordination. <em></em>. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2016). Implications of managerial response to customer dissatisfaction on customer loyalty. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth 2016 : Vols. I - VII. S. 3615-3626. [Mer information]
Rydback, M., Hyder, A., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2016). Marketing Medical Tourism in Emerging Market. BAM2016 Conference Proceedings: British Academy of Management (BAM). [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2015). Analysis of the Process of Strategy Formulation and Implementation in the Vattenfall Group. Towards sustainable African business development : integrating formal and informal business : peer-reviewed proceedings of the 16th IAABD annual conference. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Komunda, M. & Byarugaba, J. (2015). Service Quality : A Mediator of Customer Complaint Behaviour and Customer Loyalty. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage : From Regional Development to Global Growth, IBIMA 2015: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 2685-2702. Länk [Mer information]
Rydback, M., Hyder, A., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2015). The marketing process of medical tourism. Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment. Marseille: EuroMed Press. S. 2720-2722. Länk [Mer information]
Okoe, A., Osarenkhoe, A. & Adjei, J. (2014). Online Corporate Social Responsibility Reportage of an Indigenous Ghanaian Bank : A Case of Cal Bank Ltd. The Development and Sustainability of African Business : The Role of the African Diaspora: International Academy of African Business Development (IAABD). S. 141-152. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Okoe, A. (2013). Online Brand Dispositions of Banks in Ghana. . S. 36-50. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Byarugaba, J. (2013). Service Quality Perceptions of Foreign Direct Investment. . S. 80-94. [Mer information]
Osarenkhoe, A., Bennani, A. & Komunda, M. (2013). Technology-based Service Encounter : An empirical study of the propensity to use e-mail as a booking tool in hotel industry. 5th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business : Building New Business Models for success through competitiveness and responsibility. Marseille: Euromed Management. S. 1230-1240. [Mer information]
Okoe, A., Serwa Adjei, J. & Osarenkhoe, A. (2012). Service Quality in the Banking Sector in Ghana. . [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Birungi Komunda, M. (2011). A Study of Customer Complaint Behaviour and its Impact on Customer Satisfaction and Loyalty : The case of supermarkets in Kampala, Uganda. Presented at 12<sup>th</sup> International Academy of Business Development conference hosted by Athabasca University, Edmonton, Canada, 17-20 May, 2011 : Challenges in the Era of Globalization. Edmonton, Canada: University of Athabasca, Edmonton, Canada/International Academy of Business Development. S. 114-121. [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Hinson, R. (2011). Determinants of Bank selection : A study of undergraduate students in the University of Ghana. . [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Hyder, A. (2010). The Creation of Nordea Bank : Toward an integrative analytical framework for managing the post-merger Tasks and Knowledge integration process. . [Mer information]
Bennani, A., Osarenkhoe, A. & Lhajji, D. (2006). An empirical study on the propensity of information technology use by hotels in France. Mediterranean Conference on Information Systems : Mediterranean Conference on Information Systems, Venice, Italy. 5-9 October 2006. S. 10-. Länk [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2004). A Study of the Driving Forces Behind Non-sequential Model of Internationalisation Among Firms. International conference on Globalisation, Internationalisation of Companies and Cross Cultural management : Hosted by International Business Research group, Aalborg University, Denmark, October 27-29, 2004. S. 23-. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2004). Economics of Strategic Marketing Management : A discourse on conceptual and operational definition of customer relationship management. 13th International Research conference on Management of Technology. S. 25-. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2004). THE MANAGEMENT OF CUSTOMER RELATIONSHIPS : COMMENTS ON THE FORCES INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF A SUSTAINABLE CUSTOMER-CENTRIC STRATEGY.. International business in an enlarging Europe : integration, coopetition and collaboration: Academy of International Business (AIB), UK chapter. S. 20-. [Mer information]
Osarenkhoe, A. (2003). The Economics of Strategic Marketing Management : a discourse on the conceptual and operational definition of customer relationship management. Efterskalv : företagsekonomiska bidrag presenterade på NFF konferens i Reykjavik 2003. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)