Sök

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Professor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi och forskningsledare inom ekonomiämnen vid Akademin för Utbildning och Ekonomi. Förutom filosofie doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, innehar Professor Osarenkhoe ämneslärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm.

AKTUELL FORSKNING

Hans forskning handlar om att tillämpa relations- och nätverksbyggande verktyg för att studera konsument-, tjänste-, och industriellmarknadsförings problematik såväl nationellt som internationellt kontext. Förnärvarande leder Aihie Osarenkhoe KK-stiftelsens finansierade projekt: ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad tillverkningsindustri”. Aihie Osarenkhoe har lett arbetet som ledde till framtagandet av Hållbara Affärsrelationer (HAR). HAR är ett samlingstema för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle. HAR drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet kring ett gemensamt forskningstema.

LÄS MER OM

Förutom att erbjuda kurser i Customer Relationship Management, Brand Management, International Business strategi, Marknadsföringsteorier, är Dr Osarenkhoe handledare för kandidat-, magister-och Doktorsavhandlingar. Han är också ansvarig för MBA-programmet i Marketing Management vid Högskolan i Gävle.

Kursutveckling

Har utvecklat och undervisat följande kurser vid Högskolan I Gävle:

 • Brand Management (Grundnivå)
 • Customer Relationship Management (Avancerad nivå)
 • Strategic Marketing (Grundnivå)
 • International Business Strategy (Avancerad nivå)
 • Business-to-Business Marketing (Industrial Marketing) modulen i kursen Marketing Theory (Avancerad nivå)
 • Strategic Management och Consumer Behaviour modulerna inom Master of Business Administration (MBA) programmet i Marketing Management

Undervisningsmaterial utvecklade

 • Osarenkhoe, A. & Bennani, A-Z. (2011). “Scandic Hotel Chain in the Baltic: A case of strategic marketing”, Emerald, 2011, Teaching Case in Marketing Management, in Emerald Emerging Markets Case Studies (EEMCS), pp 1-25. Emerald Group Publishing Limited, UK.
 • Osarenkhoe, A. (2008), A framework for understanding the imperative role of the informal sector as enabler of economic development in developing countries, In Silver Kyaruzi, I (Ed), African Businesses and Economic Growth : Institutions, Firms, Practice and Policy, Adonis & Abbey Publishers Ltd, London, UK, pp. 147-174.
 • Osarenkhoe, A. & Bennani, A. (2006). Strategic marketing in the hospitality industry : a case study of Scandic hotel chain. Management Case Studies. New Delhi: Wiley International.
 • Osarenkhoe, A. & Hellsten, L. (2003) International Management– resources and trade in a borderless world. Academia Adacta AB, Lund, Sweden. ISBN ISBN 91-89300-09-2, 202 pages. Samt i anslutning till denna även:
 • Hellsten, L. & Osarenkhoe, A. (2006). Internationell ekonomi resurser och handel i en gränslös värld. Enskede: TPB (talbok).
 • Hellsten, L. & Osarenkhoe, A. (2000). “Internationell ekonomi - resurser och handel i en gränslös värld”, 1:a upplagan. Academia Adacta, Lund.
 • Osarenkhoe, A. & Hellsten, L. (2000) International Management – resources and trade in a borderless world. Academia Adacta AB, Lund, Sweden, Instructor Manual and power point slides, ISBN 91-89300-02-5, 113 pages.
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)