Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Forskarpresentation

Aihie Osarenkhoe

Professor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi och forskningsledare inom ekonomiämnen vid Akademin för Utbildning och Ekonomi. Förutom filosofie doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, innehar Professor Osarenkhoe ämneslärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm.

AKTUELL FORSKNING

Hans forskning handlar om att tillämpa relations- och nätverksbyggande verktyg för att studera konsument-, tjänste-, och industriellmarknadsförings problematik såväl nationellt som internationellt kontext. Förnärvarande leder Aihie Osarenkhoe KK-stiftelsens finansierade projekt: ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad tillverkningsindustri”. Aihie Osarenkhoe har lett arbetet som ledde till framtagandet av Hållbara Affärsrelationer (HAR). HAR är ett samlingstema för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle. HAR drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet kring ett gemensamt forskningstema.

 

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)
Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning. Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete.

Mer information om forskningsprojektet STRIM

LÄS MER OM

Förutom att erbjuda kurser i Customer Relationship Management, Brand Management, International Business strategi, Marknadsföringsteorier, är Dr Osarenkhoe handledare för kandidat-, magister-och Doktorsavhandlingar. Han är också ansvarig för MBA-programmet i Marketing Management vid Högskolan i Gävle.

Kursutveckling

Har utvecklat och undervisat följande kurser vid Högskolan I Gävle:

 • Brand Management (Grundnivå)
 • Customer Relationship Management (Avancerad nivå)
 • Strategic Marketing (Grundnivå)
 • International Business Strategy (Avancerad nivå)
 • Business-to-Business Marketing (Industrial Marketing) modulen i kursen Marketing Theory (Avancerad nivå)
 • Strategic Management och Consumer Behaviour modulerna inom Master of Business Administration (MBA) programmet i Marketing Management

Undervisningsmaterial utvecklade

 • Osarenkhoe, A. & Bennani, A-Z. (2011). “Scandic Hotel Chain in the Baltic: A case of strategic marketing”, Emerald, 2011, Teaching Case in Marketing Management, in Emerald Emerging Markets Case Studies (EEMCS), pp 1-25. Emerald Group Publishing Limited, UK.
 • Osarenkhoe, A. (2008), A framework for understanding the imperative role of the informal sector as enabler of economic development in developing countries, In Silver Kyaruzi, I (Ed), African Businesses and Economic Growth : Institutions, Firms, Practice and Policy, Adonis & Abbey Publishers Ltd, London, UK, pp. 147-174.
 • Osarenkhoe, A. & Bennani, A. (2006). Strategic marketing in the hospitality industry : a case study of Scandic hotel chain. Management Case Studies. New Delhi: Wiley International.
 • Osarenkhoe, A. & Hellsten, L. (2003) International Management– resources and trade in a borderless world. Academia Adacta AB, Lund, Sweden. ISBN ISBN 91-89300-09-2, 202 pages. Samt i anslutning till denna även:
 • Hellsten, L. & Osarenkhoe, A. (2006). Internationell ekonomi resurser och handel i en gränslös värld. Enskede: TPB (talbok).
 • Hellsten, L. & Osarenkhoe, A. (2000). “Internationell ekonomi - resurser och handel i en gränslös värld”, 1:a upplagan. Academia Adacta, Lund.
 • Osarenkhoe, A. & Hellsten, L. (2000) International Management – resources and trade in a borderless world. Academia Adacta AB, Lund, Sweden, Instructor Manual and power point slides, ISBN 91-89300-02-5, 113 pages.
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)