Forskarpresentation

Annika Strömberg

Annika Strömberg, Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv. Foto taget 20190318.

Forskarpresentation

Annika Strömberg

Universitetslektor, akademichef

Forskningsämne: Företagsekonomi

AKTUELL FORSKNING

  • Förutsättningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen och socialtjänst
  • Friskfaktorer i olika organisationsformer
  • GodA: God arbetsmiljö och frisk arbetsplats

LÄS MER OM

Inom ämnesområdet företagsekonomi är Annika Strömbergs intresseområde hushållning av personella resurser där hälsa och hälsofrämjande aspekter kan ses som det perspektiv som förenar forskningen. Forskningen tar sin utgångspunkt i teorier om verksamhetsstyrning, organisering och ledarskap.

I flera av de forskningsprojekt där Annika Strömberg deltar studeras ledarskap inom omsorgssektorn, framförallt inom äldreomsorg och socialt arbete.

Annika Strömbergs forskning inom arbetshälsovetenskap, Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, ligger inom FORTE-centrets program Hälsofrämjande ledarskap. Den aktuella studien startade hösten 2012.

Aktuella forskningsprojekt

Friskfaktorer i olika organisationsformer

GodA: God arbetsmiljö och frisk arbetsplats
Ansvarig: Per Lindberg

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)