Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annika Strömberg

Annika Strömberg, Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv. Foto taget 20190318.

Forskarpresentation

Annika Strömberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Annika har sedan 2021 ett uppdrag som vicerektor för internationalisering.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Strömberg, A. (2009). Organisering och identifikation i byggherrerollen : Dialektik, möten och meningsskapande. Diss. (sammanfattning), 2009. Stockholm: KTH. xi, 159 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Vidman, Å. & Strömberg, A. (2014). Både och och lite till : ledarskap som hälsofrämjande faktor. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 77-95. [Mer information]

Licentiatavhandling

Strömberg, A. (2005). Förmågor i samverkan : byggherrekompetens ur ett processperspektiv. Lic.-avh. , 2005. Stockholm: KTH. 111 s. (TRITA-IEO-R 2005:05) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)