Sök

Forskarpresentation

Arne Fagerström

Forskarpresentation

Arne Fagerström

Professor, senior

Forskningsämne: Företagsekonomi

Arne Fagerström är senior professor i Redovisning inom Företagsekonomi. Fagerström arbetar inom delämnet Redovisning, vilket även inkluderar ekonomistyrning och finansiering.

AKTUELL FORSKNING

Fagerström är verksam inom forskning kring utvecklandet av Hållbarhetsredovisning och kring fastighetsföretagandets ekonomi.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mutiganda, J., Wiitavaara, B., Heiden, M., Svensson, S., Fagerström, A., Bergström, G. & Aboagye, E. (2022). A systematic review of the research on telework and organizational economic performance indicators. Frontiers in Psychology, 13. 10.3389/fpsyg.2022.1035310 [Mer information]
Svensson, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Fagerström, A., Mutiganda, J. & Bergström, G. (2022). Flexible work: Opportunity and Challenge (FLOC) for individual, social and economic sustainability. Protocol for a prospective cohort study of non-standard employment and flexible work arrangements in Sweden. BMJ Open, 12 (7). 10.1136/bmjopen-2021-057409 [Mer information]
Rahi, F., Johansson, J., Fagerström, A. & Blomkvist, M. (2022). Sustainability Reporting and Management Control System: A Structured Literature Review. Journal of Risk and Financial Management, 15 (12). 10.3390/jrfm15120562 [Mer information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Mutiganda, J. (2021). A New and Extended Balance Sheet for Sustainable Business. Sustainability and Climate Change, 14 (5), 282-287. 10.1089/scc.2021.0023 [Mer information]
Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Sustainability Accounting for Externalities. Sustainability : The Journal of Record, 12 (3), 158-162. 10.1089/sus.2019.0009 [Mer information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Cunningham, G. (2017). Accounting and Auditing of Sustainability : Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of Record, 10 (1), 45-52. 10.1089/sus.2017.29080.af [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance : A Value-added Approach. The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, 12 (4), 35-43. 10.18848/2325-1115/CGP [Mer information]
Mutiganda, J., Hassel, L. & Fagerström, A. (2013). Accounting for Competition, ‘Circuits of Power’ and Negotiated Order between Not-For-Profit and Public Sector Organisations. Financial Accountability and Management, 29 (4), 378-396. 10.1111/faam.12023 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter - några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2017). Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (4), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 8 februari (2), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016). Redovisning av hållbart förädlingsvärde. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (1), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (3), 1-4. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Sköld, S., Larsson, J. & Fagerström, A. (2016). Hållbarhetsanpassad förädlingsvärdesanalys för svenska börsföretag under åren 2014 och 2015. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (4), 1-4. Länk [Mer information]

Böcker

Fagerström, A. & Cunningham, G. (red.) (2017). A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. 187 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Fagerström, A. (2002). Group Accounting Across Borders. Diss. , 2002. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 211 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Fagerström, A. (2020). Accounting as a tool for sustainable business. Finansiell og ikke-finansiell rapportering: trender og utvikling : <em>Festskrift til Hans Robert Schwencke</em>. Oslo: Gyldendal Akademisk. S. 191-218. [Mer information]
Fagerström, A. & Cunningham, G. (2017). Sustainable enterprise theory : a good life for all. A Good Life for All : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 123-138. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Make accounting relevant again : A conceptual model on how to include external effects in financial reports. . [Mer information]
Fagerström, A., Cunningham, G. & Hartwig, F. (2018). Sustainable Enterprise Theory, SET : A Starting Point for Reporting Sustainable Business Values. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)