Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Daniella Fjellström

Daniella Fjellström, lektor.

Forskarpresentation

Daniella Fjellström

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Företagsekonomi

Daniella Fjellström, är docent inom organisation och ledarskap, företagsekonomi. Hon undervisar och handleder doktorander i företagsekonomi. Fjellström har doktorsexamen i internationellt företagande från Centre of International Business Studies (CIBUL) vid Leeds University Business School (LUBS), the University of Leeds, Storbritannien. Hon har arbetat på Uppsala universitet, Stockholm Business School, Stockholms universitet samt globala multinationella företag. Hon är affilierad forskare vid Mälardalens universitet.

AKTUELL FORSKNING

  • Omlokalisering av produktion
  • Digital transformation
  • Internationellt företagande och geopolitik

Aktuella forskningsprojekt

HARisi

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Fjellström, D., Osarenkhoe, A. & Roe, T. (2023). Enablers of international product customisation strategy - a Swedish case. International Journal of Business Environment, 14 (2), 240-276. 10.1504/ijbe.2022.10051621 [Mer information]
Fjellström, D., Chowdhury, E., Ahmed, S. & Batkhuu, B. (2023). Implications for multinational enterprises from emerging market subsidiaries reverse knowledge transfer. Central European Management Journal, 31 (3), 326-343. 10.1108/CEMJ-08-2022-0097 [Mer information]
Fjellström, D., Hilletofth, P., Fang, T., Kumar, V., Kumar, A. & Tan, K. (2023). Manufacturing relocation ambiguity model : a prerequisite for knowledge management. British Journal of Management, 34, 1100-1116. 10.1111/1467-8551.12710 [Mer information]
Fjellström, D., Wensong, B., Oliviera, L. & Fang, T. (2023). Springboard internationalisation in times of geopolitical tensions. International Business Review, 32 (6). 10.1016/j.ibusrev.2023.102144 [Mer information]
Chowdhury, E., Fjellström, D., Osarenkhoe, A., Sawunda Hannadige, S. & Weerasinghe, D. (2023). The Contribution of Innovation Hubs Towards Strengthening the Regional Development in Sweden. International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM), 20 (2), 1-20. 10.1142/S0219877023500104 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2022). A cluster's internationalization as a catalyst for its innovation system's access to global markets. EuroMed Journal of Business. 10.1108/emjb-11-2020-0127 [Mer information]
Fjellström, D. & Frick, P. (2021). Competitive productivity in South African public–private partnerships. Cross cultural & strategic management, 28 (1), 76-95. 10.1108/CCSM-04-2020-0101 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2021). The oxymoron of digitalization - a resource-based perspective. Journal of Information Technology Research, 14 (4), 122-138. 10.4018/JITR.20211001.oa1 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Fjellström, D., Abraha, D. & Awuah, G. (2020). Networked establishment processes in transition economies. Global Business and Economics Review (GBER), 22 (1-2), 161-177. 10.1504/GBER.2020.105040 [Mer information]
Fjellström, D., Fang, T. & Chimenson, D. (2019). Explaining reshoring in the context of Asian competitiveness : evidence from a Swedish firm. Journal of Asia Business Studies, 13 (2), 277-293. 10.1108/JABS-07-2016-0106 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Clusters’ vital role in promoting international competitive advantage : towards an explanatory model of regional growth [El rol fundamental de los clúster en la promoción de la ventaja competitive internacional - Hacia un modelo explicativo del crecimiento regional]. Investigaciones Regionales, 2017 (39), 175-194. Länk [Mer information]
Ojiaku, O., Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Determinants of Customers’ Intention to ‘Port’ Mobile Phone Numbers in Times of Proliferating use of Multi-Sims. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (22), 621-643. [Mer information]
Fang, T., Schaumburg, J. & Fjellström, D. (2017). International business negotiations in Brazil. Journal of business & industrial marketing, 32 (4), 591-605. 10.1108/JBIM-11-2016-0257 [Mer information]
Fjellström, D. & Guttormsen S.A., D. (2016). A critical exploration of ‘access’ in qualitative International Business field research: towards a concept of socio-cultural and multidimensional research practice. Qualitative research in organization and management, 11 (2), 110-126. 10.1108/QROM-05-2014-1225 [Mer information]
Demir, R. & Fjellström, D. (2012). Translation of relational practices in an MNC subsidiary : Symmetrical, asymmetrical and substitutive strategies. Asian Business & Management, 11 (4), 369-393. 10.1057/abm.2012.13 [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)