Sök

Forskarpresentation

Fredrik Hartwig

Forskarpresentation

Fredrik Hartwig

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Fredrik Hartwig är ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi, med inriktning externredovisning, vid Högskolan i Gävle.

AKTUELL FORSKNING

Ekon.dr Fredrik Hartwig bedriver för närvarande forskning kring effekterna av och förklaringar till redovisnings- och revisionsval. Dessutom bedriver han mer tillämpad forskning som syftar till att utveckla framtidens hållbarhetsredovisningssystem.

LÄS MER OM

Ekon.dr Fredrik Hartwig undervisar i kurser på kandidat- och magisternivå i extern redovisning (till exempel avancerad externredovisning, redovisningsteori och koncernredovisning). Utöver det handleder Fredrik uppsatser i externredovisning på kandidat- och magisternivå samt är biträdande handledare åt en doktorand i redovisning/mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)