Forskarpresentation

Jens Eklinder Frick

Forskarpresentation

Jens Eklinder Frick

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Dr. Jens Eklinder Frick forskar om innovation i en nätverkskontext, hur socialt kapital påverkar innovationsförmågan, hur regional policy kan göra regioner eller branscher mer innovativa samt om förhandlingsprocesser. Forskningsrön från dessa projekt finns publicerade i akademiska tidskrifter som Industrial Marketing Management, Journal of Business and Industrial Marketing och Industrial Marketing and Purchasing Journal. Sedan 2010 har han även undervisat i marknadsföring och ledarskap på Högskolan i Gävle.

AKTUELL FORSKNING

Dr. Jens Eklinder Frick deltar i forskningsprojektet ISNET som genomförs tillsammans med företagen Sandvik och Cibes Lift. Införandet av ”big-data” och ”Internet of things” innebär nya utmaningar för tillverkningsföretag då den enskilda aktörens värdeskapande sammanvävs med dess övriga intressenter. Insamlandet och användandet av information ökar komplexiteten i relationerna mellan tillverkningsföretaget, deras leverantörer och deras kunder vilket ställer nya krav på företagsledningen. Tillsammans med Sandvik och Cibes Lift skall dessa förändrade förutsättningar kartläggas och en ny ledningsstrategi för ett gott innovationsarbete skall utvecklas.

I samarbete med Uppsala Universitet så utreder även Dr. Jens Eklinder Frick de satsningar som skall öka Uppsalaregionens innovationsförmåga inom ”life science” eller diagnostikindustrin. Forskningsprojektet skall utreda hur de investeringar som offentliga organisationer genomför påverkar innovationsförmågan och vilka värdeskapande mekanismer som prioriteras respektive åsidosätts. Kartläggningen skall resultera i en ökad förståelse för hur regionalt värdeskapande bör hanteras av policy styrda aktörer.

LÄS MER OM

Akademisk arbetserfarenhet

Uppsala Universitet

Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för teknik- och vetenskapsstudier (STS), BOX 513, 751 20, Uppsala. 1:a augusti 2015 – nuvarande
Arbetsuppgifter och ansvarsområden: Post-doc forskarassistent.

Conducting research financed by Grant from Handelsbanken, Jan Wallander and Tom Hedelius foundation.

Högskolan i Gävle

Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för Ekonomi, 801 76, Gävle. 1:a januari 2010 – nuvarande
Arbetsuppgifter och ansvarsområden: Universitetslektor inom Företagsekonomi.

Head teacher/ responsible for course content in:

Fifth semester of Business administration programme in marketing theory, 15 hp (developing course)
Introduction to real estate management, 7,5 hp (grading, administration and lecturing)
Marketing 1, 7,5 hp (grading, administration and lecturing).

Assistant lecturer in:

Management and organizational theory 1, 7,5hp,
Marketing 1, 7,5hp,
Research methods for candidate thesis students, 7,5hp. (lecturing, grading and head of seminaries work)

Supervision of students writing candidate thesis, 15hp, (method, academic writing, operationalization of empirical data)

Mälardalens Högskola


Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Box 883, 721 23, Västerås. 1:a augusti 2014 – 30:e Februari 2016
Arbetsuppgifter och ansvarsområden: Universitetslektor inom Industriell ekonomi och organisation.

Assistant lecturer in:

Relationship marketing 7,5 hp

Supervision of students writing candidate thesis, 15hp, (method, academic writing, operationalization of empirical data)

Utbildning

Mälardalens Högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Box 883, 721 23, Västerås. 18:e juni 2010 – 6:e juni 2014

Doktorsavhandling framlagd 23:e april 2014. Handledare: Professor Lars Hallén och professor Lars Torsten Eriksson. My research covers industrial management, B2B marketing, inter-organizational networks, social network analysis, social capital and regional economic growth policy.

Bachelor of Arts Degree in Music Industry (utbytesstudent som del i ‘Kandidatprogrammet Music Management’) State University of New York, College of Oneonta, Netzer Administration Building, State University of NY, Oneonta, New York, 13820-4015, USA. 15:e juli 2006 – 5:e januari 2007.

Högskolan i Kalmar, 391 82, Kalmar, Sverige. 22:a augusti 2004 – 2:a juni 2008

  • Magisterprogrammet Entreprenörskap och kreativitet, 60 hp
  • Kandidatprogrammet Music Management (inriktning organisation, ledarskap och marknadsföring), 180 hp
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)