Forskarpresentation

Jens Eklinder Frick

Forskarpresentation

Jens Eklinder Frick

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Dr. Jens Eklinder Frick forskar om innovation i en nätverkskontext, hur socialt kapital påverkar innovationsförmågan, hur regional policy kan göra regioner eller branscher mer innovativa samt om förhandlingsprocesser. Forskningsrön från dessa projekt finns publicerade i akademiska tidskrifter som Industrial Marketing Management, Journal of Business and Industrial Marketing och Industrial Marketing and Purchasing Journal. Sedan 2010 har han även undervisat i marknadsföring och ledarskap på Högskolan i Gävle.

AKTUELL FORSKNING

Dr. Jens Eklinder Frick deltar i forskningsprojektet ISNET som genomförs tillsammans med företagen Sandvik och Cibes Lift. Införandet av ”big-data” och ”Internet of things” innebär nya utmaningar för tillverkningsföretag då den enskilda aktörens värdeskapande sammanvävs med dess övriga intressenter. Insamlandet och användandet av information ökar komplexiteten i relationerna mellan tillverkningsföretaget, deras leverantörer och deras kunder vilket ställer nya krav på företagsledningen. Tillsammans med Sandvik och Cibes Lift skall dessa förändrade förutsättningar kartläggas och en ny ledningsstrategi för ett gott innovationsarbete skall utvecklas.

I samarbete med Uppsala Universitet så utreder även Dr. Jens Eklinder Frick de satsningar som skall öka Uppsalaregionens innovationsförmåga inom ”life science” eller diagnostikindustrin. Forskningsprojektet skall utreda hur de investeringar som offentliga organisationer genomför påverkar innovationsförmågan och vilka värdeskapande mekanismer som prioriteras respektive åsidosätts. Kartläggningen skall resultera i en ökad förståelse för hur regionalt värdeskapande bör hanteras av policy styrda aktörer.

LÄS MER OM

Undervisat i marknadsföring och ledarskap på Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)