Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Martin Ahlenius

Martin Ahlenius, lektor.

Forskarpresentation

Martin Ahlenius

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

E-post: martin.ahlenius@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Martin disputerade 2022 vid KTH med avhandlingen "The impact of motivation and person-job fit on employee turnover among Swedish real estate brokers: A mixed method approach". Hans specialisering är inom marknadsföring och fokusområdet är motivation och hälsa inom säljande organisationer.

AKTUELL FORSKNING

  • The occupational life cycle of Swedish real estate brokers.
  • Do intrinsic rewards matter for Swedish real estate brokers?
  • Gained trust – an emotional and financial driver.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ahlenius, M. & Kågström, J. (2023). Fat cats or sociable wolves? Swedish real estate brokers and intrinsic rewards <em>-</em> A quantitative empirical generalization. Journal of European Real Estate Research, 16 (1), 92-110. 10.1108/jerer-09-2022-0024 [Mer information]
Ahlenius, M., Berggren, B., Gerdemark, T., Kågström, J. & Åge, L. (2022). The occupational life cycle of real estate brokers: a cohort study. Journal of European Real Estate Research, 15 (3), 351-367. 10.1108/jerer-01-2022-0001 [Mer information]
Ahlenius, M., Berggren, B. & Kågström, J. (2021). Exploring Motivational Factors Among High Performing Real Estate Brokers : The Swedish Case. Journal of Real Estate Practice and Education, 23 (1), 20-37. 10.1080/15214842.2021.2006892 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)