Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Michelle Rydback

Forskarpresentation

Michelle Rydback

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

E-post: michelle.rydback@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Rydback, M., Hyder, A., Macassa, G. & Simonsson, C. (2022). Can domestic medical tourism contribute to healthcare equity? A commentary. Journal of Market Access & Health Policy, 10 (1). 10.1080/20016689.2022.2061241 [Mer information]
Macassa, G., Ribeiro, A., Marttila, A., Stål, F., Silva, J., Rydback, M., Rashid, M. & Barros, H. (2022). Public Health Aspects of Climate Change Adaptation in Three Cities : A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (16). 10.3390/ijerph191610292 [Mer information]
Rydback, M. (2022). Role of facilitators in the medical tourism industry : A study of medical tourism facilitators in an emerging market. Services Marketing Quarterly, 43 (2), 129-145. 10.1080/15332969.2022.2056288 [Mer information]
Hyder, A., Rydback, M., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2019). Medical tourism in emerging markets : the role of trust, networks and word of mouth. Health Marketing Quarterly, 36 (3), 203-219. 10.1080/07359683.2019.1618008 [Mer information]
Rydback, M. & Hyder, A. (2018). Customization in medical tourism in the Philippines. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 12 (4), 486-500. 10.1108/IJPHM-07-2017-0035 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Rydback, M., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2021). Medical Tourism Networks in an Emerging Market. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)