Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Signe Jernberg

Forskarpresentation

Signe Jernberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jernberg, S. & Pallas, J. (2022). Under the press(ure)? The role of media in organization and provision of municipal elderly care. Scandinavian Journal of Public Administration, 26 (2), 67-88. 10.58235/sjpa.v26i2.7027 [Mer information]

Kapitel i böcker

Jernberg, S. (2022). Alternative Images of the University in an Era of Higher Education as Politicised Social Good. Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Rowman & Littlefield Publishers. [Mer information]
Hedmo, T. & Jernberg, S. (2017). Vad är autonomi? : autonomidiskursens många ansikten. Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten. Göteborg: Makadam Förlag. S. 64-90. [Mer information]

Konferensbidrag

Jernberg, S. & Wedlin, L. (2022). Governance, insecurity and changing university administration. . [Mer information]
Jonson, M., Jernberg, S. & Pallas, J. (2022). Imperfections at work – Collegiality and socialization in the context of a law firm. . [Mer information]
Jernberg, S. & Dellstig, S. (2022). "The Library is no Longer a Meeting Place" - Libraries and Librarians During the Pandemic. . [Mer information]
Jernberg, S. (2019). Högre utbildning i omvandling: Hur fria är universiteten i den moderna demokratin?. . [Mer information]

Rapporter

Jernberg, S. (2022). FE - Ämnesförnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar : Fyra fallstudier av försök till förnyelse på kandidatprogram i företagsekonomi och på civilekonomprogram, på uppdrag av styrelsen för Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS). FEKIS. [Mer information]
Jernberg, S., Magnusson, E. & Forssell, A. (2021). Äldreomsorgen i historisk belysning –organisering, politisering, professionalisering. Stockholm: SCORE. 42 s. (Scores rapportserier 2021:18) Länk [Mer information]
Jernberg, S. & Sarlöw, E. (2020). Från ABCD till textilt management: Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar : En kartläggning av kandidatprogram i företagsekonomi och civilekonomprogram på uppdrag av Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS). Föreningen Fekis. 47 s. Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Jernberg, Signe (2012). 4000 sittplatser till Sandviken : Den företagsekonomiska diskursens utveckling från 1921 till 2012, sedd genom två idrottsarenor i Sandvikens kommun. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). [Mer information]
Jernberg, Signe (2008). Yrkesidentitet i intervju och verklighet - vad en kompostinformatör "är" och hur detta kan undersökas. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen). [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)