Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Zahra Ahmadi

Forskarpresentation

Zahra Ahmadi

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Zahra Ahmadi är universitetslektor vid Högskolan i Gävle, Avdelning för ekonomi. Hon samarbetar i ett forskningsprojekt som handlar om hållbara affärsrelationer, där egna projektet om marknadsorientering i allmännyttiga bostadsföretag ingår. Ahmadi jobbar även med andra projekt inom hållbarhet.

AKTUELL FORSKNING

I avhandlingen granskar hon hur allmännyttiga bostadsföretag på mindre orter (vissa kontextuella trögheter) tillämpar olika strategier. Med ökade krav på avkastning och vinst utvecklar allmännyttiga bostadsföretag strategier för att marknadsorientera (MO) sig i relation till kunder och konkurrenter för att möta och helst överträffar nuvarande och framtida kunders behov. Marknadsorientering ställer krav på dem att långsiktigt agera så att tekniska, sociala och ekonomiska krav tillgodoses och på sätt att deras åtaganden genererar vinst. I studierna fokuseras bland annat hur bostadsföretagen hanterar utmaningar som innebär att välja mellan att riva, underhålla och/eller bygga nytt för att vara innovativa, med utgång från att den kontext de befinner sig i har betydelse för hur de strategiskt agerar.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Akter, R., Rathnayaka, S. & Ahmadi, Z. (2023). The effect of leadership and organisational culture on organisational innovation. International Journal of Services Technology and Management, 28 (5/6), 360-388. [In press] [Mer information]
Jabbari, M., Ahmadi, Z. & Ramos, R. (2022). Defining a digital system for the pedestrian network as a conceptual implementation framework. Sustainability, 14 (5). 10.3390/su14052528 [Mer information]
Edström, A., Nylander, B., Molin, J., Ahmadi, Z. & Sörqvist, P. (2022). Where service recovery meets its paradox : Implications for avoiding overcompensation. Journal of service theory and practice, 32 (7), 1-13. 10.1108/JSTP-06-2021-0120 [Mer information]
Akter, R., Rathnayaka, S. & Ahmadi, Z. (2021). The effect of leadership and organizational culture on organizational innovation. Knowledge and Process Management. [Submitted] [Mer information]
Sundström, A., Ahmadi, Z. & Mickelsson, K. (2019). Implementing social sustainability for innovative industrial work environments. Sustainability, 11 (12). 10.3390/su11123402 [Mer information]
Ahmadi, Z. (2019). Moderating effects on the market orientation and strategic performance relationship in public housing. Baltic Journal of Management, 14 (4), 559-577. 10.1108/BJM-08-2018-0309 [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2019). The Mediating Role of CSR on the Market Orientation and Strategic Performance Relationship : A Study of the Public Housing Companies in Sweden. Sustainability, 11 (6). 10.3390/su11061537 [Mer information]
Ahmadi, Z. & Lind, H. (2018). Sustainable strategies in a declining housing market : a comparative study. International Journal of Management Practice, 11 (4), 400-421. 10.1504/IJMP.2018.095169 [Mer information]
Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2017). The market intelligence impact on strategic performance in declining markets. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (15), 457-473. [Mer information]
Sundström, A., Ahmadi, Z. & Hyder, A. (2016). Market and innovation orientation typology : proposition and illustrations. Marketing Intelligence & Planning, 34 (3), 376-393. 10.1108/MIP-04-2015-0081 [Mer information]
Homayoun, S., Rezaee, Z. & Ahmadi, Z. (2015). Corporate Social Responsibility and Its Relevance to Accounting. Journal of Sustainable Development, 8 (9), 178-189. 10.5539/jsd.v8n9p178 [Mer information]

Doktorsavhandling

Ahmadi, Z. (2018). The role of market orientation in public housing companies : A study of MO’s effect on construction strategies. Diss. (sammanfattning), 2018. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 72 s. (TRITA-ABE-DLT 1833) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Ahmadi, Z. & Berggren, B. (2020). Public housing companies in transition: from governmental tools to profit-making organizations. . [Mer information]
Ahmadi, Z. (2019). The role of competitive strategy and market orientation : the effect of innovation and sustainability - a study of public housing companies. . [Mer information]
Ahmadi, Z. (2018). Moderating effects on market orientation and strategic performance: A study of public housing companies in Sweden. . [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The Mediating Effects of CSR on Market Orientation Responsiveness in Housing Companies’ Business. XIX ISA World Congress of Sociology : Book of Abstracts. S. 928-928. [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The mediating role of CSR on the market orientation strategic responsiveness and performance relationship. . [Mer information]
Ahmadi, Z. & Lind, H. (2016). Strategies in declining housing markets : a comparison of public and private housing companies. . [Mer information]
Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2015). The role of market intelligence in declining markets: public housing companies in Sweden. . [Mer information]
Sundström, A., Ahmadi, Z. & Hyder, A. (2013). Market and Innovation Orientation : A Typology of Public Housing Companies in Sweden. World Academy Of Science, Engineering And Technology Issue 0076 April 2013. S. 4-12. Länk [Mer information]
Steiner, L. & Ahmadi, Z. (2013). Renewal of The Swedish Million Dwelling program, the Public Housing Company and the Local Community, Hindrances and Mutual Aid. . Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Ahmadi, Z. (2016). Market orientation and public housing companies in the Swedish declining market. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 47 s. (TRITA-FOB-LIC 2016:1) Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Ahmadi, Zahra (2012). Vi är lika : Kulturella skillnader och professionalism i internationella projekt. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). 61 s. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)