Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Zahra Ahmadi

Forskarpresentation

Zahra Ahmadi

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Zahra Ahmadi är universitetslektor vid Högskolan i Gävle, Avdelning för ekonomi. Hon samarbetar i ett forskningsprojekt som handlar om hållbara affärsrelationer, där egna projektet om marknadsorientering i allmännyttiga bostadsföretag ingår. Ahmadi jobbar även med andra projekt inom hållbarhet.

AKTUELL FORSKNING

I avhandlingen granskar hon hur allmännyttiga bostadsföretag på mindre orter (vissa kontextuella trögheter) tillämpar olika strategier. Med ökade krav på avkastning och vinst utvecklar allmännyttiga bostadsföretag strategier för att marknadsorientera (MO) sig i relation till kunder och konkurrenter för att möta och helst överträffar nuvarande och framtida kunders behov. Marknadsorientering ställer krav på dem att långsiktigt agera så att tekniska, sociala och ekonomiska krav tillgodoses och på sätt att deras åtaganden genererar vinst. I studierna fokuseras bland annat hur bostadsföretagen hanterar utmaningar som innebär att välja mellan att riva, underhålla och/eller bygga nytt för att vara innovativa, med utgång från att den kontext de befinner sig i har betydelse för hur de strategiskt agerar.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Ahmadi, Z. & Berggren, B. (2020). Public housing companies in transition: from governmental tools to profit-making organizations. . [Mer information]
Ahmadi, Z. (2019). The role of competitive strategy and market orientation : the effect of innovation and sustainability - a study of public housing companies. . [Mer information]
Ahmadi, Z. (2018). Moderating effects on market orientation and strategic performance: A study of public housing companies in Sweden. . [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The Mediating Effects of CSR on Market Orientation Responsiveness in Housing Companies’ Business. XIX ISA World Congress of Sociology : Book of Abstracts. S. 928-928. [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The mediating role of CSR on the market orientation strategic responsiveness and performance relationship. . [Mer information]
Ahmadi, Z. & Lind, H. (2016). Strategies in declining housing markets : a comparison of public and private housing companies. . [Mer information]
Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2015). The role of market intelligence in declining markets: public housing companies in Sweden. . [Mer information]
Sundström, A., Ahmadi, Z. & Hyder, A. (2013). Market and Innovation Orientation : A Typology of Public Housing Companies in Sweden. World Academy Of Science, Engineering And Technology Issue 0076 April 2013. S. 4-12. Länk [Mer information]
Steiner, L. & Ahmadi, Z. (2013). Renewal of The Swedish Million Dwelling program, the Public Housing Company and the Local Community, Hindrances and Mutual Aid. . Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)