Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Adjungerad professor

Forskningsämne: Juridik

Börje Leidhammar har bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Sedan år 1999 har han varit partner i Ernst & Young (EY) och i Wistrand advokatbyrå sedan år 2006. Börje Leidhammar disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000 (Karlstads universitet och Högskolan i Gävle).

Han gästföreläser regelbundet på andra universitet och högskolor och har genomfört kurser hos bland annat Sveriges advokatsamfund, Ekobrottsmyndigheten och i Domarakademin.

AKTUELL FORSKNING

  • Arbete med lagkommentarer gällande rapporteringsskyldiga arrangemang på skatteområdet.
  • Skatteförfarandet i Sverige på förvaltningsmyndighetsnivå samt i de nationella domstolarna jämte Europadomstolen och EU-domstolen.

LÄS MER OM

I sin forskning inom Skatterätt samarbetar Börje Leidhammar med ledande forskare i Sverige och utomlands, bl.a. i European Association of Tax Law Professors. Leidhammar har själv och tillsammans med andra författare skrivit rättsvetenskapliga utlåtanden, artiklar, handböcker och lagkommentarer inom sitt ämnesområde, bland annat årliga kommentarer i tidskriften SkatteNytt till Högsta förvaltningsdomstolens skatteprocessuella avgöranden sedan år 1992.

Tidigare forskning

  • Arbete med lagkommentarer samt hand- och läroböcker inom ämnesområdet. Studie av det skatteadministrativa sanktionssystemet publicerades under 2016.
  • Studier i bevisprövning i mål om genomsyn i skatterätten samt bevisprövning i mål om osanna fakturor (tillsammans med annan författare) publicerade böcker på Norstedts juridik 2010 resp. 2011.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)