Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Adjungerad professor

Forskningsämne: Juridik

Börje Leidhammar har bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Sedan år 1999 har han varit partner i Ernst & Young (EY) och i Wistrand advokatbyrå sedan år 2006. Börje Leidhammar disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000 (Karlstads universitet och Högskolan i Gävle).

Han gästföreläser regelbundet på andra universitet och högskolor och har genomfört kurser hos bland annat Sveriges advokatsamfund, Ekobrottsmyndigheten och i Domarakademin.

AKTUELL FORSKNING

  • Arbete med lagkommentarer gällande rapporteringsskyldiga arrangemang på skatteområdet.
  • Skatteförfarandet i Sverige på förvaltningsmyndighetsnivå samt i de nationella domstolarna jämte Europadomstolen och EU-domstolen.

LÄS MER OM

Erfarenhet:

2013-Nutid: Egen verksamhet i Advokatfirman Leidhammar AB sedan den 1 september 2013
2006-2013: Delägare, Wistrand
2000-Nutid: Adj. professor vid Karlstads universitet och Högskolan i Gävle
1996-2006: Skattejurist och delägare Ernst & Young
1990-1996: Skattedirektör i Riksskatteverket (RSV)
1990-1990: Kammarrättsassessor, Kammarrätten i Stockholm


Utbildning:

1995: Juris doktor vid Stockholms universitet
1997: Jur. kand. Stockholms universitet


Språk:

Svenska, engelska

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)