Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Adjungerad professor

Forskningsämne: Juridik

Börje Leidhammar har bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Sedan år 1999 har han varit partner i Ernst & Young (EY) och i Wistrand advokatbyrå sedan år 2006. Börje Leidhammar disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000 (Karlstads universitet och Högskolan i Gävle).

Han gästföreläser regelbundet på andra universitet och högskolor och har genomfört kurser hos bland annat Sveriges advokatsamfund, Ekobrottsmyndigheten och i Domarakademin.

AKTUELL FORSKNING

  • Arbete med lagkommentarer gällande rapporteringsskyldiga arrangemang på skatteområdet.
  • Skatteförfarandet i Sverige på förvaltningsmyndighetsnivå samt i de nationella domstolarna jämte Europadomstolen och EU-domstolen.

LÄS MER OM


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Leidhammar, B. (2022). Skattetillägg och ansvar för skattebrott vid oriktig uppgift och komplettering. Blendow Lexnova Expertkommentar. [Mer information]
Leidhammar, B. (2022). Så bör talan i skattemål föras. Blendow Lexnova Expertkommentar (feb). Länk [Mer information]
Leidhammar, B. (2020). A15 Processuella frågor. Skattenytt (6), 339-350. [Mer information]
Leidhammar, B. (2020). Beviskravet för oriktig uppgift i skatteförfarandet. Skattenytt (11), 783-787. [Mer information]
Leidhammar, B. (2020). EU-domstolens domar. Skattenytt (6), 407-408. [Mer information]
Leidhammar, B. (2020). EU-domstolens domar. Skattenytt (6), 488-490. [Mer information]
Leidhammar, B. (2020). Skatteprocessen. Skattenytt (1-2), 77-82. [Mer information]
Leidhammar, B. (2019). Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt – aktuella avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen. Skattenytt (12), 888-898. [Mer information]
Leidhammar, B. (2012). SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall : Processuella frågor m.m.. Skattenytt (6), 374-382. Länk [Mer information]
Lindkvist, G. & Leidhammar, B. (2010). Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning. Skattenytt (10), 726ff-. [Mer information]
Nyquist, K. & Leidhammar, B. (2004). Lekmannainflytandet i Skatteverket. Svensk skattetidning, 535-549. [Mer information]
Leidhammar, B. (2001). Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Skattenytt (3), 104-121. [Mer information]
Leidhammar, B. (1998). Förslaget till ny inkomstskattelag - något om bevisprövningen. Skattenytt, 41-51. [Mer information]
Runvik, B. & Leidhammar, B. (1996). Bolagsplundring. Svensk skattetidning, 470-481. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Tegnander, H. & Leidhammar, B. (1999). Nedsättning av fastighetsskatten : Kritisk granskning av RSV:s promemoria. Skattenytt, 96-107. [Mer information]
Leidhammar, B. & de Verdier, L. (1987). Restaurang -83. Skattenytt, 510-514. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)