Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Forskarpresentation

Börje Leidhammar

Adjungerad professor

Forskningsämne: Juridik

Börje Leidhammar har bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Sedan år 1999 har han varit partner i Ernst & Young (EY) och i Wistrand advokatbyrå sedan år 2006. Börje Leidhammar disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000 (Karlstads universitet och Högskolan i Gävle).

Han gästföreläser regelbundet på andra universitet och högskolor och har genomfört kurser hos bland annat Sveriges advokatsamfund, Ekobrottsmyndigheten och i Domarakademin.

AKTUELL FORSKNING

  • Arbete med lagkommentarer gällande rapporteringsskyldiga arrangemang på skatteområdet.
  • Skatteförfarandet i Sverige på förvaltningsmyndighetsnivå samt i de nationella domstolarna jämte Europadomstolen och EU-domstolen.

LÄS MER OM

Böcker

Leidhammar, B. & Almgren, K. (2012). Skatteprocessen. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 256 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2011). Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en skatte- och straffrättslig studie. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 144 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2010). Bevisprövning i mål om genomsyn. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 341 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Kamtsan, N. (2002). Skattetilläggen : hög tid att stärka rättssäkerheten. Stockholm: Stockholms handelskammare. [Mer information]
Leidhammar, B. & Blomqvist Jigvall, E. (2001). Skatterevision. Stockholm: Ernst & Young. 53 s. (Skriftserien 47) [Mer information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (2001). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 396 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (1999). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. [Mer information]

Doktorsavhandling

Leidhammar, B. (1995). Bevisprövning i taxeringsmål. Diss. , 1995Norstedts Juridik AB. 461 s. (Norstedts juridik) [Mer information]

Kapitel i böcker

Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights : Sweden. The practical protection of taxpayer’s fundamental rights. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 741-760. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)