Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Hanna Grylin

Forskarpresentation

Hanna Grylin

Universitetslektor

Forskningsämne: Juridik

Hanna Grylin är lektor i juridik vid Högskolan i Gävle. Hon har lång undervisningserfarenhet inom juridikämnet och undervisar främst inom direkta skatter, skatteförfarandet och taxpayers’ rights. Hanna har även erfarenheter från Skatteverket där hon tidigare har arbetat som handläggare.

AKTUELL FORSKNING

Hannas forskning är inriktad mot skatteförfarandet och taxpayers’ rights. Hanna disputerade år 2019 vid Örebro Universitet med avhandlingen passivitetsrätten vid skattetillägg.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Grylin, H. & Ek, M. (2021). Rätten att inte belasta sig själv samt mervärdesskatt vid olaglig varuförsäljning – en kommentar med anledning av ny HD-praxis. Svensk skattetidning, 456-465. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Grylin, H. & Torstensson, S. (2023). Beräkning av skogsavdragsutrymmet vid fastighetsreglering av fastigheter med skogsmark. Svensk skattetidning (2), 95-100. [Mer information]
Grylin, H. (2022). Administrativt samarbete inom EU i fråga om beskattning – en kommentar till mål C‑437/19 État luxembourgeois. Skattenytt (4), 262-270. [Mer information]
Grylin, H. (2021). Passivitetsrätten vid skattetillägg. Svensk skattetidning (6), 539-550. [Mer information]
Grylin, H. (2013). Fördjupad samverkan utifrån ett offentlighets- och sekretessperspektiv. Svensk skattetidning (8), 598-610. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2021-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)