Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Hanna Grylin

Forskarpresentation

Hanna Grylin

Universitetslektor

Forskningsämne: Juridik

Hanna Grylin är lektor i juridik vid Högskolan i Gävle. Hon har lång undervisningserfarenhet inom juridikämnet och undervisar främst inom direkta skatter, skatteförfarandet och taxpayers’ rights. Hanna har även erfarenheter från Skatteverket där hon tidigare har arbetat som handläggare.

AKTUELL FORSKNING

Hannas forskning är inriktad mot skatteförfarandet och taxpayers’ rights. Hanna disputerade år 2019 vid Örebro Universitet med avhandlingen passivitetsrätten vid skattetillägg.

LÄS MER OM

Böcker

Ståhl, C. & Grylin, H. (2022). Ärendehandläggning inom socialtjänsten : I teori och praktik. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 294 s. [Mer information]
Andersson, D., Grylin, H. & Kristoffersson, E. (2021). Beskattning av fastigheter och bostadsrätter. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]

Doktorsavhandling

Grylin, H. (2019). Passivitetsrätten vid skattetillägg. Diss. , 2019. Örebro: Örebro University. 356 s. (Örebro Studies in Law 10) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)