Forskarpresentation

Mikael Ek

Forskarpresentation

Mikael Ek

Universitetslektor

Forskningsämne: Juridik

E-post: mikael.ek@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Mikael Ek är lektor i rättsvetenskap vid Högskolan i Gävle, med särskild inriktning på indirekta skatter. Mikael har en bred undervisningserfarenhet och undervisar i samtliga delar av skatterätten.

AKTUELL FORSKNING

Mikael bedriver främst forskning avseende indirekta skatter. För tillfället arbetar han med ett tvåårigt projekt om mervärdesbeskattningen av idrottstjänster – hur klassificeras idrottstransaktioner inom mervärdesskatteområdet och är den rättsliga behandlingen i linje med principer om konkurrensneutralitet?

LÄS MER OM

Mikael Ek är verksam inom skatterättens område med särskilt fokus på indirekta skatter. Han disputerade på en avhandling om mervärdesbeskattningen av varutransaktioner inom EU och har efter disputationen fortsatt att publicera mervärdesskatterättslig forskning, bland annat om uttagsbeskattning.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)