Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mikael Ek

Forskarpresentation

Mikael Ek

Universitetslektor

Forskningsämne: Juridik

E-post: mikael.ek@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Mikael Ek är lektor i rättsvetenskap vid Högskolan i Gävle, med särskild inriktning på indirekta skatter. Mikael har en bred undervisnings­erfarenhet och undervisar i samtliga delar av skatterätten.

AKTUELL FORSKNING

Mikael bedriver främst forskning avseende indirekta skatter. För tillfället arbetar han med ett tvåårigt projekt om mervärdes­beskattningen av idrottstjänster – hur klassificeras idrotts­transaktioner inom mervärdes­skatte­området och är den rättsliga behandlingen i linje med principer om konkurrensneutralitet?

LÄS MER OM

Utbildning

2006–2013: Juristprogrammet, Stockholm och Uppsala universitet

2015–2019: Forskarutbildning vid Uppsala universitet, disputerad juris doktor den 17 januari 2020

Pedagogisk utbildning

2021: Forskningshandledning (3,5 hp)

2019: Högskolepedagogisk grundkurs (7,5 hp)

2019: Handledning av studenter (1,5 hp)

2019: Aktiva studenter i grupparbeten (3 hp)

2019: Att presentera vetenskap (3 hp)

Erfarenhet

2013–2015: Universitetsadjunkt i skatterätt, Uppsala universitet

2019–2020: Tillfälligt anställd universitetslektor i skatterätt, Uppsala universitet

2021–idag: Lektor i rättsvetenskap, Högskolan i Gävle

Övriga uppdrag:

2015–2019: Suppleant i Regelrådet

2020: Huvudansvarig för Uppsala universitets remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

2020–idag: Biträdande redaktör för Skattenytt

2020–idag: Ansvarig för Skatterättsligt forums seminarieserie i indirekt skatt

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-02-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)