Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mikael Ek

Forskarpresentation

Mikael Ek

Universitetslektor

Forskningsämne: Juridik

E-post: mikael.ek@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Mikael Ek är lektor i rättsvetenskap vid Högskolan i Gävle, med särskild inriktning på indirekta skatter. Mikael har en bred undervisnings­erfarenhet och undervisar i samtliga delar av skatterätten.

AKTUELL FORSKNING

Mikael bedriver främst forskning avseende indirekta skatter. För tillfället arbetar han med ett tvåårigt projekt om mervärdes­beskattningen av idrottstjänster – hur klassificeras idrotts­transaktioner inom mervärdes­skatte­området och är den rättsliga behandlingen i linje med principer om konkurrensneutralitet?

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ek, M. (2023). Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten - Del I : Begreppet idrott och fysisk träning i den EU-rättsliga regleringen. Skattenytt (1), 30-55. [Mer information]
Ek, M. (2023). Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del II : Övriga frågor avseende den EU-rättsliga regleringen. Skattenytt, 2, 88-. [Mer information]
Ek, M. (2023). Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten : Del III: Den svenska implementeringen och tillämpningen. Skattenytt (4), 379-409. [Mer information]
Ek, M. & Ek, P. (2023). Implications of the VAT E-commerce Package for the Digital Platform Economy: An Interdisciplinary Perspective. Svensk skattetidning (5). [Mer information]
Schytzer, J. & Ek, M. (2023). Mervärdesskattefordrans status i företagsrekonstruktion. Juridisk Tidskrift (2), 314-350. [Mer information]
Ek, M. (2022). The Concept of Transfer of Goods pursuant to a Commission Contract in EU VAT. Skattenytt (1), 3-26. [Mer information]
Ek, M. (2021). Förhållandet mellan användning av vara och vederlagsfritt tillhandahållande av tjänst i mervärdesskatterätten. Skattenytt (1-2), 4-17. [Mer information]
Ek, M. & Schytzer, J. (2021). Mervärdesskattefordrans status i konkurs. Skattenytt (Akademisk årsskrift), 51-94. [Mer information]
Grylin, H. & Ek, M. (2021). Rätten att inte belasta sig själv samt mervärdesskatt vid olaglig varuförsäljning – en kommentar med anledning av ny HD-praxis. Svensk skattetidning, 456-465. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Ek, M. (2020). Högsta förvaltningsdomstolens praxis avseende uthyrning av vårdpersonal inom mervärdesskatterätten. Svensk skattetidning (3), 190-197. [Mer information]

Doktorsavhandling

Ek, M. (2019). Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten. Diss. , 2020. Uppsala: Iustus förlag. 322 s. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2021-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)