Go to eugreenalliance
Search

Curriculum Vitae

[Below to be translated into English]


Highest degree:

Filosofie licentiat KTH 2013 Doktorandprogrammet i Samhällsbyggnad: Management, ekonomi & juridik med inriktning Fastigheter och byggande.

          Titel: "Do the elderly move at the right time?" (se publikationer)

Grundnivå:

Filosofie magister med huvudämne Nationalekonomi med biämne statistik, Uppsala universitet


Work experience

 • 990201 – fortf. Universitetsadjunkt Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi, AUE*
 • 071101 - 090228 Forskningsingenjör Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm (se nedan)
 • 980901 – 990131 Övningslärare Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi,
 • - 971231 AUE* Löneassistent Uppsala kommun, olika kommundelar

*AUE = Akademin för Utbildning och Ekonomi, där jag undervisar i kurser inom Nationalekonomi och Fastighetsvärdering

Other assignments

Uppdrag via KTH under perioderna:

 • 2008-12-01 – 2009 - 02 - 28 50 % (Mäklarsamfundet)
 • 2008-05-01 – 2008 - 10 - 31 50 % (Villaägarna)
 • 2007-11-01 – 2008 - 01- 09 100 % (Fastighetsägarna)

Uppdragen har genomförts med antingen Stellan Lundström/Hans Lind eller med Hans Lind på Bygg- och Fastighetsavdelningen, KTH, och finns publicerade i deras publikationsserie

Övriga förtroendeuppdrag

 • 2010 – fortf. Kassör Personalföreningen, Högskolan i Gävle
 • 2009 – 2011 Ordförande i Brf Engelbrektsgårdarna
 • 2007 – 2009 Kassör i Brf Engelbrektsgårdarna
 • 2005 – 2007 Revisorssuppleant i Brf Engelbrektsgårdarna
Published by: Sonny Jakobsson Page responsible: Sara Perttunen Sundberg Updated: 2016-05-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)