Forskarpresentation

Mats Landström

Forskarpresentation

Mats Landström

Universitetslektor

Forskningsämne: Nationalekonomi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Landström, M. (2011). Do Central Bank Independence Reforms Matter for Inflation Performance?. International Journal of Banking, Accounting and Finance, 3 (4), 320-335. 10.1504/IJBAAF.2011.043700 [Mer information]

Kapitel i böcker

Landström, M. (2018). Skatteplanering ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Uppsala: Iustus förlag. S. 44-59. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)