Forskningsområden

Fastighetsvärdering.
Nationalekonomi.

"Vad påverkar äldres val av boendeform?" motsvarar 33 % tjänst 2014-01-01 - 2015-03-31 finansierat via Länsförsäkringar, administreras via Mittuniversitetet:

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)