Gå till eugreenalliance
Sök

Nina Begovic Jönsson

Doktorand i nordiska språk

Forskningsämne: Svenska

E-post: nina.begovic@hig.se
Telefon: 026-64 85 05

Aktuell forskning

Begovics avhandlingsprojekt avser att belysa den komplexitet som omger den grundläggande litteracitetsundervisningen som erbjuds på sfi där vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund förväntas lära sig att läsa och skriva på ett andraspråk. Tidigare litteracitetsforskning (t.ex. August & Shanahan, 2012) har visat att utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter underlättas om den sker via ett språk som talaren behärskar muntligt. Detta kontrasterar mot hur den grundläggande litteracitetsundervisningen är utformad, där målet uttryckligen är att elever ska utveckla en funktionell språkförmåga på svenska och inte på något av sina redan förvärvade språk. Vilka konsekvenser får detta för undervisningspraktiken och de aktörer som deltar inom den? Projektet pågår 2018 – 2023.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)