Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Henrik Kaatari

Forskarpresentation

Henrik Kaatari

Universitetslektor

Forskningsämne: Engelska

E-post: henrik.kaatari@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Henrik Kaatari är lektor i engelsk språkvetenskap. Hans forskning sker främst inom det korpuslingvistiska fältet där han bland annat intresserar sig för grammatisk variation och syntaktisk komplexitet. På senare tid har hans forskning främst inriktat sig på lexikal och syntaktisk komplexitet hos svenska inlärare av engelska samt på samspelet mellan lingvistisk komplexitet och formalitet.

Henrik har en filosofie doktorsexamen i engelsk språkvetenskap från Uppsala universitet (2017). Masterexamen (2010) och kandidat­examen (2008), båda i engelsk språkvetenskap vid Uppsala universitet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Henrik Kaatari engagerad som huvudansvarig för SLEC (the Swedish Learner English Corpus). Syftet med projektet är att bygga en korpus (databas) med engelska texter skrivna av svenska högstadie- och gymnasieelever. Läs mer om SLEC.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Larsson, T., Kaatari, H., Dixon, T. & Egbert, J. (2023). Examining novice writers’ perceptions of formality. Journal of English for Research Publication Purposes, 4 (1), 29-55. 10.1075/jerpp.22010.lar [Mer information]
Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y., Acikara-Eickhoff, S. & Sundqvist, P. (2023). Exploring the effects of target-language extramural activities on students’ written production. Journal of second language writing, 62. 10.1016/j.jslw.2023.101062 [Mer information]
Dixon, T., Egbert, J., Larsson, T., Kaatari, H. & Hanks, E. (2023). Toward an empirical understanding of formality: Triangulating corpus data with teacher perceptions. English for specific purposes (New York, N.Y.), 71, 161-177. 10.1016/j.esp.2023.04.006 [Mer information]
Wang, Y. & Kaatari, H. (2021). <em>Let’s say</em>: Phraseological patterns of SAY in academic ELF communication<em></em>. Journal of English for Academic Purposes, 54. 10.1016/j.jeap.2021.101046 [Mer information]
Larsson, T. & Kaatari, H. (2020). Syntactic complexity across registers : Investigating (in)formality in second-language writing. Journal of English for Academic Purposes, 45. 10.1016/j.jeap.2020.100850 [Mer information]
Larsson, T. & Kaatari, H. (2019). Extraposition in learner and expert writing : Exploring (in)formality and the impact of register. International Journal of Learner Corpus Research, 5 (1), 33-62. 10.1075/ijlcr.17014.lar [Mer information]
Kaatari, H. & Larsson, T. (2019). Using the BNC and the Spoken BNC2014 to Study the Syntactic Development of <em>I Think</em> and <em>I’m Sure</em>. English Studies : A Journal of English Language, 100 (6), 710-727. 10.1080/0013838X.2018.1558702 [Mer information]
Kaatari, H. (2018). On the syntactic status of <em>I'm sure</em>. Corpora, 13 (1), 1-25. 10.3366/cor.2018.0134 [Mer information]
Kaatari, H. (2016). Variation across two dimensions : Testing the Complexity Principle and the Uniform Information Density Principle on adjectival data. English Language and Linguistics, 20 (3), 533-558. 10.1017/S1360674316000344 [Mer information]

Recensioner

Kaatari, H. (2013). Review of An Van linden : <em>Modal adjectives: English deontic and evaluative constructions in synchrony and diachrony</em> (Topics in English Linguistics 75). Berlin and Boston: De Gruyter Mouton, 2012. ICAME Journal/International Computer Archive of Modern English. S. 261-265. [Mer information]
Kaatari, H. (2013). Review of Juhani Rudanko: <em>Changes in Complementation in British and American English</em> : <em>Corpus-based Studies on Non-finite Complements in Recent English</em>. Taylor & Francis. Studia Neophilologica. Taylor & Francis. S. 241-244. 10.1080/00393274.2013.853260 [Mer information]
Kaatari, H. (2012). Review of Ilka Mindt: <em>Adjective complementation: An empirical analysis of adjectives followed by </em>that<em>–clauses</em> (Studies in Corpus Linguistics 42). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2011. Taylor & Francis. Studia Neophilologica. Taylor & Francis. S. 120-124. 10.1080/00393274.2012.667251 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-02-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)