Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Henrik Kaatari

Forskarpresentation

Henrik Kaatari

Universitetslektor

Forskningsämne: Engelska

E-post: henrik.kaatari@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Henrik Kaatari är lektor i engelsk språkvetenskap. Hans forskning sker främst inom det korpuslingvistiska fältet där han bland annat intresserar sig för grammatisk variation och syntaktisk komplexitet. På senare tid har hans forskning främst inriktat sig på lexikal och syntaktisk komplexitet hos svenska inlärare av engelska samt på samspelet mellan lingvistisk komplexitet och formalitet.

Henrik har en filosofie doktorsexamen i engelsk språkvetenskap från Uppsala universitet (2017). Masterexamen (2010) och kandidat­examen (2008), båda i engelsk språkvetenskap vid Uppsala universitet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Henrik Kaatari engagerad som huvudansvarig för SLEC (the Swedish Learner English Corpus). Syftet med projektet är att bygga en korpus (databas) med engelska texter skrivna av svenska högstadie- och gymnasieelever. Läs mer om SLEC.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Kaatari, H. (2017). Adjectives complemented by <em>that</em>- and <em>to</em>-clauses : Exploring semantico-syntactic relationships and genre variation. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Department of English. 76 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Garretson, G. & Kaatari, H. (2014). The computer as research assistant : A new approach to variable patterns in corpus data. Recent advances in corpus linguistics : Developing and exploiting corpora. Amsterdam: Rodopi. S. 55-80. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-02-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)