Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sarah Ljungquist

Forskarpresentation

Sarah Ljungquist

Universitetslektor

Forskningsämne: Genusvetenskap

Sarah är universitetslektor i Svenska språket och Genusvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Ljungquist, S. (2007). Den invanda eller den andra vägen : Det utopiska alternativet. SUBALTERN - Tema utopi (nr 2), 70-73. [Mer information]
Ljungquist, S. (2001). Den enes utopia – den andres dystopia. 00TAL (8), 24-32. [Mer information]

Böcker

Ljungquist, S. (2021). Skydd, stöd och kamp : Kvinnojouren Blåklockan 40 år. Gävle: Kvinnojouren Blåklockan. 161 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Ljungquist, S. (2001). Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940. Diss. , 2001. Hedemora: Gidlund. 319 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Ljungquist, S. & Granhall Lahiki, M. (2022). Masculinity in the Populist Manichean Mindset. Populism, Democracy, and the Humanities : Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. [Mer information]
Ljungquist, S. (2021). Feminism and Anti-feminism in the Wake of #MeToo. Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice : Post Democracy and Post Truth. London: Bloomsbury Academic. [Mer information]
Ljungquist, S. (2017). Lisbeth Salander - en konstruktion av en feministisk hjälte?. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 383-403. [Mer information]
Serrander, U. & Ljungquist, S. (2017). Vems röst om Sverige? : En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 149-170. [Mer information]
Ljungquist, S. (2015). And this feeling of shame silenced me : Women's self-blame and the patriarchal society's view on rape. Gender in a Changing World. Hyderabad, India: Academic Publishing House of the University of Hyderabad. S. 216-228. [Mer information]
Grannäs, J. & Ljungquist, S. (2015). Berättelsen som forum för kontroversiella frågor. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 149-168. [Mer information]
Ljungquist, S. (2011). Förord till Margaret Cavendishs Den lysande världen. Den lysande världen. Umeå: H:ström - text & kultur. S. 7-15. [Mer information]
Ljungquist, S. (2007). Efterord till Niels Klims underjordiska resa. Niels Klims underjordiska resa. Umeå: H:ström - Text & kultur. S. 269-279. [Mer information]
Ljungquist, S. (2004). Ångest och framtidspessimism i den svenska dystopin efter 1960, med särskilt fokus på dystopi och kön. Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg: Aalborg Universitetsförlag. S. 342-349. [Mer information]
Ljungquist, S. (1998). Försakelse och viljetvingare - bilder från år 2378 : Om emancipationsfrågan i en tidsutopi. Nordisk litteratur og mentalitet. Torshavn: Foroya Frodskarfelag. S. 366-375. [Mer information]
Ljungquist, S. (1998). Mappa Geographica Scelestinae som den kända världens spegelbild : Om en 1700-talsutopi. Opplysning i Norden : Texte und Untersuchungen zur germanistik und skandinavistik. Bonn: Peter Lang. S. 341-349. [Mer information]
Ljungquist, S. (1995). Vikten av textseminarier : Exemplet litteraturvetenskap. Kvalitéer i studier och utbildning : universitetspedagogisk konferens i Umeå den 15-16 februari 1995. Umeå: Personalutvecklingsenheten och Undervisningscentret, Umeå universitet. S. 207-212. [Mer information]

Konferensbidrag

Ljungquist, S., Carlson, Å. & Svaleryd, K. (2019). Genus och jämställdhet i organisationer : Om en kurs för chefer. FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer : Book of Abstracts. S. 94-95. [Mer information]
Serrander, U., Ljungquist, S. & Tedremaa-Levorato, K. (2014). One step toward Sweden : Development of Educational Material in Swedish as a Foreign Language. . Länk [Mer information]
Ljungquist, S. (2014). The Image of Salander : Feminist Superhero or Victim?. Literature and Law : Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective. Riga: University of Latvia. S. 160-171. Länk [Mer information]
Ljungquist, S. (2013). The Importance of Salander. . [Mer information]
Ljungquist, S. (2012). Mäns våld mot kvinnor i tre olika versioner av Stieg Larssons kriminalberättelse Män som hatar kvinnor. The 29th Study Conference of the IASS (International Association for Scandinavian Studies) "LITERATURE and LAW" Rīga, University of Latvia / Daugavpils, Daugavpils University August the 7th - 11th 2012 : Programma & Abstracts. Länk [Mer information]
Ljungquist, S. (2011). My Life in Pink : Story-based learning as a feminist teaching method. . [Mer information]
Ljungquist, S. & Ridder, I. (2011). Power and resistance : Experiences of women in the Swedish Academy. . [Mer information]
Ljungquist, S. (2010). Belysning av korrelationen mellan emotioner och maktanalys. : Undersökande studie av emotionell inlärning i den svenska lärarutbildningens värdegrundsundervisning. . [Mer information]
Ljungquist, S. (2009). Resistance or Re-masculinisation of the Academy? : Swedish Examples. . [Mer information]
Ljungquist, S. (2002). Bioteknik i litteraturen. Framtidens klonade Einstein. Utopi eller dystopi?. . [Mer information]
Ljungquist, S. (2002). Ångest och framtidspessimism i den svenska dystopin, med särskilt fokus på dystopi och kön. . [Mer information]
Ljungquist, S. (2001). I Kallocainets förlösning : En utopi- och genusteoretisk analys av Karin Boyes <em>Kallocain</em>. Utopier och dystopier : den andra genusvetenskapliga Stockholmskonferensen 6-7 oktober 2000. Stockholm: Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet. [Mer information]
Ljungquist, S. (2000). Ragnarök eller drömmen om den nya världen : Utopier och dystopier i svensk litteratur. . [Mer information]
Ljungquist, S. (1999). Pictures From the Year 2378 : Emancipation in a Utopian Novel From 1878. . [Mer information]
Ljungquist, S. (1997). Mappa Geographica Scelestinae som den kända världens spegelbild – om en 1700-talsutopi. . [Mer information]
Ljungquist, S. (1995). Värdet av gruppövningar : Exemplet litteraturvetenskap. <em></em>. Länk [Mer information]

Recensioner

Ljungquist, S. (2008). Den försvunna genusrutan: Politisk styrning av forskningsmedel? : Reflektion/konfrontation/diskussion. Tidskrift för litteraturvetenskap. S. 7-11. [Mer information]
Ljungquist, S. (2008). En angelägen bok med titel som skapar huvudbry : recension av antologin <em>Jämställdhetens pris</em> red. Anne Grönlund och Björn Halleröd. Tidningen Kulturen. S. 3-5. [Mer information]
Ljungquist, S. (2006). <em><em>En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950</em></em> : recension av Eva Heggestads <em>En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950</em>. Tidskrift för litteraturvetenskap. S. 202-206. [Mer information]
Ljungquist, S. (2005). Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, recension av <em>Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma</em> red. Eva Heggestad och Anna Williams. Tidskrift för litteraturvetenskap. S. 78-82. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-01-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)