Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anna Edin

Forskarpresentation

Anna Edin

Professor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Disputerade 2000 på Stockholms universitet/JMK med avhandlingen Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-television.

AKTUELL FORSKNING

Min forskning rör sig över flera fält och har framför allt handlat om public service-tv, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och medierad celebritetskultur. Generellt sett har utgångspunkten i allt större utsträckning blivit att relatera televisionen till en bredare medial sfär och ur ett publikperspektiv rikta fokus mot frågor som berör mediesocialitet, medierad politik och celebritetspolitik. Nedan beskrivs kortfattat mina senaste forskningsprojekt.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Edin, A. (2006). Times have changed : on the relationship between Swedish public service television and the viewing public. Nordicom Review, 27 (2), 61-72. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Edin, A. (2006). Nya förhållanden : om public service-televisionens förändrade relation till publiken och allmänheten. Nordicom information, 28 (2), 61-71. Länk [Mer information]

Böcker

Edin, A. & Vesterlund, P. (red.) (2008). Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. 350 s. (Mediehistoriskt arkiv 6) [Mer information]
Edin, A. (2005). Verklig underhållning : dokusåpor, publik, kritik. Stockholm: Institutet för mediestudier i samarbete med Sellin & partner. 94 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Edin, A. (2000). Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer. Diss. , 2000. Stockholm/Stehag: Symposion Brutus Östlings bokförlag. [Mer information]

Kapitel i böcker

Edin, A. (2017). Celebritetspolitikens ordning, eller: Den ultimata celebritetspolitikern i medialiseringskulturen. Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund: Lunds universitet: Mediehistoriskt arkiv.. S. 219-239. [Mer information]
Edin, A. (2017). Svensk Television (SVT) – en introduktion. Medie- og kommunikationsleksikon. Köpenhamn: Samfundslitteratur. [Mer information]
Edin, A. (2015). Tillbaka till framtiden : Om publiken som public service problem. Massmedieproblem : Mediestudiets formering. Lund: Lunds universitet: Mediehistoriskt arkiv.. S. 105-122. [Mer information]
Edin, A. (2013). Politisk personalisering på nätet : manliga och kvinnliga mediestrategier. Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. S. 93-105. [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2010). Communicating Politics : Theoretical perspectives. Content, Channels and Audiences in the New Millenium : Interaction and Interrelations. Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov, MSU, MediaMir. [Mer information]
Edin, A. (2008). I takt med tiden : om tv-tablån som mediehistorisk text. Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 85-107. [Mer information]
Edin, A. & Vesterlund, P. (2008). Svensk television och mediehistoria : en inledning. Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 9-30. [Mer information]
Edin, A. (2007). Förankrad : om trovärdighet och personlighet i tv-nyheterna. Ankare för sändning eller publik?. Stockholm: Institutet för mediestudier. S. 43-60. [Mer information]
Edin, A. (2007). Kritstreckskostymen från helvetet : om konstruktionen av Tiina Rosenberg som politisk persona. Mediala hierarkier. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 137-158. Länk [Mer information]
Edin, A. (2006). Sverigebilder : Om det regionala uppdraget och den regionala speglingen i svensk public service-television. Medierade offentligheter och identitet. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 45-67. [Mer information]

Konferensbidrag

Edin, A. (2020). Hero, Supergirl, Queen Moron and Brainwashed Puppet: female celebrity politicians/politicized celebrities and the hyper-mediatized public sphere. . [Mer information]
Edin, A. (2020). Unfavorable? Female celebrity politicians/politicized celebrities, news journalism and social media. . [Mer information]
Edin, A. (2019). Contesting and conquesting communication: on celebrity politicians, politicized celebrities and hypermediatization. . [Mer information]
Edin, A. (2019). Kampen om kommunikationen: kvinnliga celebritetspolitiker i en hypermedialiserad offentlighet. . [Mer information]
Edin, A. & Hyvönen, M. (2016). Imagined Audiences: a discourse analysis of the Swedish public service broadcasting institution. Abstracts of papers presented at the annual conference of the International Association for Media and Communication Research, IAMCR. [Mer information]
Edin, A. (2014). Looking back on the future : the meaning of "social media" before social media. . [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2010). Women of the world on the web : political personae and social media. . [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2009). Communicating politics : theoretical perspectives on politicians media use. . Länk [Mer information]
Edin, A. (2007). The Pinstripe Suit from Hell : On the construction of Swedish feminist Tiina Rosenberg as political persona. . San Fransisco: ICA. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)