Forskarpresentation

Cecilia Mörner

Forskarpresentation

Cecilia Mörner

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

E-post: cecilia.morner@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mörner, C. & Olausson, U. (2017). Hunting the Beast on YouTube : the framing of nature in social media. Nordicom Review, 38 (1), 17-29. 10.1515/nor-2016-0038 [Mer information]
Heldt Cassel, S. & Mörner, C. (2011). The Legacy of Mining : Visual Representations and Narrative Constructions of a Swedish Heritage Tourist Destination. Tourism, Culture & Communication, 11 (1), 1-15. 10.3727/109830411X13049571092589 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Mörner, C. (2000). Med samhället i fokus : den svenska filmdebatten, branschen och samhällsengagemanget 1967-72. Filmhäftet, 28 (2), 54-61. [Mer information]
Mörner, C. (1996). Poetiska betraktelser : bortom logik och ställningstagande. Film & TV (3-4), 36-41. [Mer information]

Böcker

Jönsson, M. & Mörner, C. (2006). Självbilder : filmer från Västmanland. Stockholm: Svenska filminstitutet. 117 s. (Forskning vid Svenska Filminstitutets arkiv i Grängesberg 1) [Mer information]

Doktorsavhandling

Mörner, C. (2000). Vissa visioner : tendenser i svensk biografdistribuerad fiktionsfilm 1967-1972. Diss. , 2000. Stockholm: Stockholm University. 282 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Mörner, C. (2008). Sven Nilsson film revisited : lokalfilm i världsarvsförmedlingens tjänst. Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 350-369. Länk [Mer information]
Mörner, C. (2006). Värt att minnas : Nedslag i privata filmsamlingar från 1960-80-talet. Självbilder: Filmer från Västmanland. Stockholm: Svenska Filminstitutet. [Mer information]

Konferensbidrag

Jernudd, Å. & Mörner, C. (2012). Understanding the films of Swedish comedians Hans Alfredsson and Tage Danielsson in terms of cultural branding. . [Mer information]
Mörner, C. (2009). What You See is what You Get : Watching Swedish Private Film Collections from the 1960s and the 1970s. . [Mer information]
Mörner, C. (2007). Sven Nilsson revisited : Från nationell moderniseringsambition till lokalt kulturarv. NordMedia 2007. Helsingfors. [Mer information]
Mörner, C. (2005). Värt att bevara - nedslag i privata filmsamlingar från 1960-1980-talet. Nordiska mediekonferensen. [Mer information]
Mörner, C. (2003). Makten och synligheten - den svenska talkshowen "Hannah" som potentiell politisk arena. 16:e nordiska medieforskningskonferensen. [Mer information]

Rapporter

Mörner, C. (2009). Pratshowuttolkarens positioner : TV 3:s 'Hannah' i teoretisk belysning. Falun: Högskolan Dalarna. (Arbetsrapport / Högskolan Dalarna 6) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)